Tag Archives: ผนังกันเสียง

รู้จักกับ ผนังกันเสียง

ผนังกันเสียง

วัตถุประสงค์ของการใช้ ผนังกันเสียง ผนังกันเสียงถูกออกแบบมาเพื่อใช้สะท้อนเสียงกลับไปยังทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียง (ทิศทางตรงข้ามกับผนัง) หรือในทางทฤษฏีงานเสียงจะเรียกหลักการนี้ว่า “Theory of Diffraction” ในตอนแรก “ผนังกันเสียง” ได้ถูกนำมาใช้กับงานลดเสียงบนถนนหรือการจราจรของยานพาหนะเป็นหลัก แต่ต่อมาได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ลดเสียงดังรบกวนในพื้นที่โรงงาน หรือพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงรบกวนอย่างแพร่หลายด้วยเช่นกัน ผนังกันเสียงกับค่า Insertion Loss นานมาแล้วที่นักฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์อย่าง Keller, Kurze และ Anderson รวมถึงท่านอื่นๆได้พยายามทำการจำลองตัวแบบและหาสูตรสำเร็จในการคำนวนค่าการลดทอนเสียง สำหรับผนังกันเสียงในแบบต่างๆ สุดท้ายได้ข้อสรุปที่สำคัญคือว่า ผนังกันเสียงจะมีปัจจัยที่ต้องทราบอยู่สองเรื่องคือ “bright zone” (พื้นที่รับเสียง) และ “shadow zone” (พื้นที่อับเสียง) ค่า Insertion Loss ที่มีมากจะแปรผันตรงกับต้นทุนหรือค่าก่อสร้างผนังกันเสียงด้วย กล่าวคือยิ่งมีค่า IL มาก ก็แสดงว่าต้นทุนของผนังกันเสียงนั้นจะมากขึ้นด้วยนั่นเอง พิจารณาค่า TL (Transmission Loss) ของผนังกันเสียง จริงๆแล้วผนังกันเสียงเปรียบเสมือนตู้ครอบลดเสียง ที่มีด้านเปิดเป็นบางด้าน ที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อลดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรง แม้ผนังกันเสียงจะเบี่ยงเบนทิศทางของเสียงได้ แต่พลังงานเสียงส่วนหนึ่งที่ปะทะกับผนังกันเสียงก็จะมีพลังงานบางส่วนที่ทะลุผ่านผนังไปได้ ตามกฎของ “transmission laws” ซึ่งข้อสรุปก็คือ “ผนังกันเสียงที่มีน้ำหนักมาก” […]

ผนังกันเสียง

ผนังกันเสียงดัง

ผนังกันเสียง วัสดุนำเข้าจากเยอรมนี   ผนังกันเสียง หรือเรียกกันหลายชื่อว่า “ผนังกั้นเสียง” “ผนังอคูสติค” “ผนังเก็บเสียง” “อคูสติควอลล์” และ “ระบบผนังกันเสียง” นิยมใช้เพื่อ แก้ปัญหาเสียงดัง แก้ปัญหาเสียงสะท้อน สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือที่โล่ง ทั้งในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังเครื่องจักรและระบบการผลิต หรือในอาคาร ทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัย เป็นการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงโดยใช้หลักการ สะท้อนเสียง ออกไปไม่ให้ทะลุผ่านผนังนั้น (soundproof wall) หรือ ดูดซับเสียง (sound-absorption wall) จากด้านหนึ่งเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนก่อนส่งผ่านออกไปยังด้านตรงข้าม ในระดับเสียงที่ลดลง จนผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกรำคาญ หรือเกิดอันตรายต่อระบบประสาทหู ปัจจัยที่ทำให้ผนังกั้นเสียง มีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน และลดระดับเสียงลงได้ไม่เท่ากัน ได้แก่ วัสดุที่นำมาใช้สำหรับผนังนั้น เสียงแวดล้อม และ ความคาดหวังหรือข้อกฎหมายที่เสียงจะต้องลดลง เป็นต้น โดยส่วนมากพบว่า ผนังกั้นเสียง จะเป็นระบบผนังเบาที่ไม่สามารถถอดหรือแยกชิ้นได้ และเหมาะกับผนังห้องหรือผนังอาคาร สำหรับโครงการหรืออาคารที่ ต้องการลดเสียงดัง ผนังกันเสียง ส่วนใหญ่ จะเป็นผนังที่มี ฉนวนดูดซับเสียง เป็นส่วนประกอบอยู่ตรงกลางและมี ฉนวนกันเสียง ติดกับผนังด้านใดด้านหนึ่ง […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650