Author Archives: admin

ติดตั้ง ฉนวนกันเสียง ห้องGenerator

แผ่นซับเสียง

เครื่อง Generator จึงมีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ปัญหาคือ เครื่อง Generator มีเสียงที่ดังมาก การติดตั้ง ฉนวนกันเสียง ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยลดเสียงดังเกินมาตรฐาน ช่วยให้สุขภาพของพนักงานที่ทำงาน ได้รับการดูแลให้ปลอดภัยจากเสียงดังมากเกินไปด้วย

ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังพัดลมอุตสาหกรรม

ฉนวนกันเสียงพัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรม จะมีค่าความดังที่สูงกว่า 100 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนงาน การติดตั้ง ฉนวนกันเสียง ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยควบคุมระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน ให้กับพนักงานด้วย

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

ฉนวนกันเสียง

ฉนวนกันเสียง สำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ประสบปัญหาด้านเสียง ทั้งเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง และ เสียงสะท้อนภายในอาคาร เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และเสียงรบกวนภายในห้องอัดเสียง หรือ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ เป็นต้น

แก้ปัญหา เสียงดังจากเครื่องบด (Pulverizer)

เครื่องบด (Pulverizer) มีธรรมชาติเสียงที่กระแทก อันเกิดจากการบดหรือย่อยวัตถุดิบและวัตถุด­ิบเกิดการกระทบกันเองและกระทบกับผิวโลหะขอ­งเครื่อง ทำให้มีเสียงดังต่อเนื่องเสียงที่เกิดจากเ­ครื่องบดส่วนมาก จะมีระดับความดังสูงกว่า 90 dBA ตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน ฉนวนกันเสียง จึงมีความสำคัญ ในการลดเสียงดังจากเครื่องบด

การวิเคราะห์ปัญหา เสียงดังในโรงงาน

การวิเคราะห์ปัญหา เสียงดังในโรงงาน นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการแก้ปัญหาเสียงดังที่เกิดจากเครื่­องจักรทุกประเภทในโรงงาน หากท่านกำลังประสบปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง­ในไลน์ผลิต หรือข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ลองติดให้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงของเรา ได้เข้าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก­้ไข เพื่อลดปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำง­านของเครื่องจักร ทางเรายินดีให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุแ­ละวิธีแก้ป้ญหาเสียงดัง ตามงบประมาณที่หน่วยงานท่านได้จัดเตรียมไว­้ พร้อมการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลงและค­ุณภาพงานในการติดตั้ง “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” ต้องการข้อมูลด้านเสียงก่อนตัดสินใจสามารถ­ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด โทร 02-583-7084 ติดต่อ sales@newtechinsulation.com

แก้ปัญหา เสียงดังคอมเพรสเซอร์

ฉนวนกันเสียง สำหรับคอมเพลสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นสถานะแก๊ส ให้แก๊สมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก ซึ่งมีเสียงดังมาก ฉนวนกันเสียง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเครื่อง คอมเพลสเซอร์ ในการลดเสียงดัง ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ติดตั้ง ผนังกันเสียงอาคาร โรงงาน เครื่องจักร

ผนังกันเสียง สำหรับแก้ปัญหาเสียงดัง ในอาคาร โรงงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อให้ระดับเสียงดัง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัย ฉนวนกันเสียงที่ดี และได้รับการออกแบบไว้อย่างถูกต้อง จะช่วยลด ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง ให้หมดไป หรือลดน้อยลงไปจนรู้สึกได้

ติดตั้ง ฉนวนกันเสียง ห้อง Generetor

ฉนวนกันเสียง ติดตั้ง เพื่อลดเสียงดัง ในห้อง Generator ช่วยลดเสียงดัง และประหยัดพลังงาน

ฉนวนกันเสียง ในอาคาร ช่วยลดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียง

นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน ฉนวนกันเสียง และ แผ่นซับเสียง ในเมืองไทยได้ โดยทางเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคงานบริการ ในการ แก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่มีปัจจัย และสภาพแวดล้อม ในการสร้างปัญหาด้านเสียง ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

แนะนำ บริการฉนวนกันเสียงโรงงาน ของนิวเทค อินซูเลชั่น

หลายโรงงานไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพราะในโรงงานที่มีกระบวนการผลิต จะมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกว่า 85 dBA อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงที่ดังเกินกว่า 85 dBA (ทุกย่านความถี่) เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากผู้ออกแบบหรือเจ้าของโรงงานได้คำนึงถึงเรื่องเสียงไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างโรงงาน ก็มักจะมีการระวังป้องกัน พร้อมกับ ติดตั้งระบบลดเสียงดัง หรือ ระบบดูดซับเสียง ฉนวนกันเสียง ไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานส่วนใหญ่ ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในตอนต้นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เมื่อสร้างโรงงานใหม่ยังอยู่ห่างไกลจากชุมชน เรื่องเสียงดังจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล และการตัดระบบลดเสียงออกไป ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีก เมื่อเวลาผ่านไปและโรงงานถูกล้อมรอบด้วยชุมชน ปัญหาเรื่องเสียงดังจากการผลิต ก็ค่อยๆเพิ่มระดับความรุนแรงและชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบ ISO18001 การติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงาน สามารถทำได้หลายจุดขึ้นอยู่กับปัญหาหลักและสภาพแวดล้อมหน้างานจริง รวมถึงงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ โดย นิวเทค อินซูเลชั่น มีบริการแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน นิวเทค อินซูเลชั่น บริการ ฉนวนกันเสียงโรงงาน ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ฉนวนลดเสียงดัง โดยผู้เชี่ยวชาญฉนวนกันเสียง แก้ปัญหาเสียงเครื่องยนต์ดัง แก้ปัญหาเสียงเครื่องจักรดัง แก้ปัญหาเสียงดังจากเตาหลอมโลหะ แก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม […]

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ฉนวนลดเสียงเครื่องจักรโรงงาน

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง เครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่มาและปัญหา มลภาวะทางเสียงตามโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดผลในทางลบ ต่อตัวพนักงานและกระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลานานจากข้อมูลของทางบริษัทฯที่ได้เข้าไปในโรงงานต่างๆพบว่า เกินกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงงานจะมีพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีจุดกำเนิดเสียงซึ่งดังกว่า 85เดซิเบลเอ(dbA) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความจริงประการต่อมาก็คือว่ามีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่พื้นที่ สีแดง (เรื่องเสียง) มีค่าสูงถึง 115 เดซิเบลเอ (dbA) เป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องจักร เสียงเครื่องจักรที่ดังอื้ออึงตลอดเวลาเหล่านี้ ทำให้ประสาทหูเสื่อมหรือดับได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอาการประสาทหูเสื่อมหรือดับที่เรียกว่าหูหนวกนั้น แพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้ และแม้ว่าการสวมใส่เครื่องป้องกันหรือลดเสียงดัง อย่าง ears plugs หรือ ears muffs จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดเสียงได้อย่างน่าพอใจซ้ำยังสร้างความรู้สึกอึดอัดรำคาญให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณจุดกำเนิดเสียงเป็นเวลานานๆ แนวทางการแก้ไข ฉนวนกันเสียง และช่วยลดความร้อนจากทาง บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น ถือเป็นสินค้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี,ประสบการณ์และความรู้จากประเทศเยอรมนีมีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังและความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร ทียังไม่เคยมีบริษัทใดในประเทศไทยทำขึ้นมาก่อน จากการทดลองใช้งานจริงของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพบว่า “ฉนวนลดเสียงและความร้อน” ช่วยลดเสียงดังของห้องเกียร์เครื่อง extruder จาก 119 dbA (เสียงดังมากต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา และต้องตะโกนคุยกันสุดเสียงเท่านั้นถึงจะได้ยิน)เหลือเพียง 65 dbA(เสียงในสภาวะห้องปกติ) ภายหลังทดลองใช้ “ฉนวนลดเสียงและความร้อน” รายละเอียด […]

ติดตั้งระบบ ลดเสียงดังเครื่องยนต์

ลดเสียงดังเครื่องยนต์

ระบบ ลดเสียงดังเครื่องยนต์ ปัญหาเสียงดังในรถยนต์นั้น จัดเป็นปัญหาเฉพาะตัวบุคคล โดยส่วนมากมักเกิดจากรถมือสอง หรือรถคลาสสิค ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน และเจ้าของใหม่นำมาฟื้นคืนชีพด้วยความชอบส่วนตัวหรือเป็นงานอดิเรก จึงจำเป็นต้องมีการกรุฉนวนกันเสียงรอบตัวถังใหม่ เพื่อให้เสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ผ่านเข้ามาภายในห้องโดยสารได้น้อยที่สุด เมื่อรถวิ่งหรือเครื่องยนต์ทำงาน แต่ในบางกรณีก็พบว่า เจ้าของรถบางท่านก็ยังมีความต้องการให้เสียงภายในห้องโดยสารรถยนต์ป้ายแดงของตัวเองเงียบลงไปอีก หรือต้องการกรุ ฉนวนกันเสียง เพิ่ม เพื่อต้องการอรรถรสในการฟังเพลงจากเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าของเดิมที่ติดรถมา “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” เป็นสโลแกนที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า นิวเทค อินซูเลชั่น เข้าใจและหาทางออกเกี่ยวกับ ปัญหาเรื่องเสียง ให้ลูกค้าได้ทุกระดับ แม้แต่ปัญหาเสียงดัง ในห้องโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาเสียงดังในรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ที่ติดระบบเครื่องเสียงรถยนต์แบบไฮเอ็นด์ เพราะการกรุฉนวนกันเสียง ในรถยนต์นั้นมีอะไรมากกว่าแค่การ กรุแผ่น damping กันเสียง ที่หลายท่านเข้าใจกัน ซึ่งทางเรายินดีให้คำปรีกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบลดเสียง ที่ นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการในรถยนต์ได้แก่ วิเคราะห์และออกแบบฉนวนกันเสียง เพื่อตัดเสียงลมและเสียงภายนอก วิเคราะห์และออกแบบฉนวนลดเสียง เพื่อเพิ่มเสียงทุ้มนุ่มในการฟังเพลง กรุฉนวนซับเสียงตามจุดต่างๆของรถยนต์ เพื่อลดเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือน กรุฉนวนลดเสียงและกันความร้อนใต้หลังคารถยนต์ ลดภาระการทำงานของแอร์ ออกแบบติดตั้งฉนวนซับเสียงห้อง car theater ทั้งระบบ Sound: […]

ติดตั้งระบบ ลดเสียงดังในอาคาร

ลดเสียงดังในอาคาร

ระบบ ลดเสียงดังในอาคาร ติดตั้งระบบลดเสียงในอาคาร ปัญหาเรื่องเสียงดัง ปัญหาเสียงก้อง ปัญหาเสียงเบา ปัญหาเสียงดังรำคาญ จากอาคารส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับ ปัญหาเสียงดังในห้องประชุม ปัญหาเสียงดังในห้องสัมมนา ปัญหาเสียงดังในห้องแสดงสินค้า ปัญหาเสียงดังในห้องนั่งเล่น ปัญหาเสียงดังในห้องนอน ปัญหาเสียงดังในห้องทำงาน ปัญหาเสียงดังในห้องบันทึกเสียง ปัญหาเสียงดังในห้องคอนโทรล และ ปัญหาเสียงดังในห้องน้ำ เป็นต้น ด้วยปัญหาเสียงที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียด การแก้ปัญหาเสียงดังภายในอาคาร ส่วนมากจะใช้ ฉนวนกันเสียง หรือ แผ่นซับเสียง ที่มีความหนาไม่เกิน 50-100 mm และมีความหนาแน่น 48-96 K ก็อาจจะเพียงพอในการแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังแล้ว แต่สำหรับห้องที่ต้องการเก็บเสียงจริงๆ เช่น เก็บเสียงดังในห้องซ้อมดนตรี หรือ เก็บเสียงดังในห้องอัด จำเป็นต้องใช้ วัสดุดูดกลืนเสียง คุณภาพสูงร่วมกับ แผ่นซับเสียง เพื่อให้เสียงภายในห้องนั้นออกมาข้างนอกให้น้อยที่สุด และให้เสียงภายนอกเข้าไปรบกวนได้น้อยที่สุดเช่นกัน (ในห้องจะอยู่ประมาณ 30-35 dBA) สำหรับระดับเสียงในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญของการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงภายนอกอาคารช่วงเวลากลางวันต้องไม่เกิน 55 dBA และภายในอาคารต้องไม่เกิน 45 […]

ติดตั้งระบบ ลดเสียงดังเครื่องจักร

ฉนวนกันเสียงพัดลมอุตสาหกรรม

ระบบ ลดเสียงดังเครื่องจักร   ติดตั้งระบบลดเสียงเครื่องจักร เพราะหูของคนเราจะได้ยินเสียงที่ระดับความดัง 0-140 dBA และความถี่เสียงที่ 20-20,000 Hz เครื่องจักรและอุปกรณ์หลายประเภทในโรงงานที่ก่อกำเนิดเสียงดังตั้งแต่ 85-110 dBA เมื่อต้องทำงานหรือเริ่มกระบวนการผลิต หรือแม้แต่เสียงของเครื่องจักรที่ไม่ได้ดังเกินไปกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด (โรงงานที่ทำงาน 8 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 80 dBA) แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่กับเครื่องจักรนั้นเป็นเวลานานๆติดต่อกัน ก็จะทำให้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการได้ยินในที่สุด เสียงที่เราได้ยินจากการทำงานของเครื่องจักรมีทั้งเสียงที่เกิดจากการสั่นของตัวเครื่องจักรเอง การสั่นของอุปกรณ์แวดล้อม การเสียดสีกันของลูกปืน และโลหะ การกระทบกันของชิ้นงาน การกระทบกันของชิ้นงานกับผนังโลหะ เสียงกระทบของโลหะและอากาศ ฯลฯ การติดตั้งระบบลดเสียงดังจากเครื่องจักร ( ฉนวนกันเสียง แบบถอดได้ ) จึงมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้ ระดับความดังของเสียงจากเครื่องจักร (กำลังของเสียงจากแหล่งกำเนิด) ระดับความเข้มของเสียงที่เครื่องจักรหรือจุดกำเนิดเสียงหลัก ระยะทางระหว่างจุดกำเนิดเสียงกับจุดที่ตัองการวัดผลภายหลังการแก้ปัญหาเรื่องเสียง การแทรกสอดของเสียงจากอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในบริเวณที่วางเครื่องจักร นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการ ติดตั้งระบบลดเสียงดังจากเครื่องจักร ดังนี้ ฉนวนกันเสียงพัดลมอุตสาหกรรม (blower) ฉนวนกันเสียงสำหรับหม้อบดขนาดใหญ่ แผ่นเก็บเสียงเครื่องกัดลายอัญมนีและเครื่องประดับ แผ่นซับเสียงสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ แผ่นกันเสียงเครื่องบดย่อยพลาสติคขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ม่านกั้นเสียงเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (fire pump) […]

ติดตั้งระบบ ลดเสียงดังโรงงาน

ฉนวนกันเสียงโรงงาน

ระบบ ลดเสียงดังโรงงาน   ติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงาน หลายโรงงานไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพราะในโรงงานที่มีกระบวนการผลิต จะมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกว่า 85 dBA อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงที่ดังเกินกว่า 85 dBA (ทุกย่านความถี่) เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากผู้ออกแบบหรือเจ้าของโรงงานได้คำนึงถึงเรื่องเสียงไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างโรงงาน ก็มักจะมีการระวังป้องกัน พร้อมกับ ติดตั้งระบบลดเสียงดัง หรือ ระบบดูดซับเสียง ฉนวนกันเสียง ไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานส่วนใหญ่ ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในตอนต้นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เมื่อสร้างโรงงานใหม่ยังอยู่ห่างไกลจากชุมชน เรื่องเสียงดังจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล และการตัดระบบลดเสียงออกไป ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีก เมื่อเวลาผ่านไปและโรงงานถูกล้อมรอบด้วยชุมชน ปัญหาเรื่องเสียงดังจากการผลิต ก็ค่อยๆเพิ่มระดับความรุนแรงและชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบ ISO18001 การติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงาน สามารถทำได้หลายจุดขึ้นอยู่กับปัญหาหลักและสภาพแวดล้อมหน้างานจริง รวมถึงงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ โดย นิวเทค อินซูเลชั่น มีบริการแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงานดังต่อไปนี้ ห้องเก็บเสียงสำหรับห้องควบคุมระบบเพื่อลดเสียงดังจากการผลิต ผนังดูดซับเสียงเพื่อลดระดับความดังในพื้นที่การผลิต ผนังกั้นเสียงเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะเครื่องจักรเพื่อชีวอนามัยของพนักงาน ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้สำหรับเครื่องจักรแต่ละประเภท กล่องครอบลดเสียงสำหรับเครื่องจักรเฉพาะทางที่ไม่สามารถติดฉนวนกันเสียงได้ ม่านลดเสียงสำหรับพื้นที่เสียงดังไม่มาก และงบประมาณจำกัด แผ่นกันเสียงสะท้อนและเสียงก้องในพื้นที่ทดลองสินค้าบางประเภท […]

บริการ ออกแบบระบบลดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงดัง

ออกแบบระบบลดเสียงดัง   ออกแบบระบบลดเสียง เสียงดังที่ก่อให้เกิดความรำคาญทั้งในโรงงาน และ เสียงดังที่บ้านพักอาศัย มีรูปแบบและคุณลักษณะจำเพาะที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้วิธีการแก้ปัญหา และการเลือกใช้วัสดุแตกต่างกัน การออกแบบระบบลดเสียงดัง เป็นอีกขั้นตอนที่จำเป็นในกระบวนการลดเสียง ฉนวนกันเสียง เพราะขั้นตอนการออกแบบระบบลดเสียงจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และระยะเวลาในการทำงาน การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง การออกแบบระบบลดเสียงเป็นกระบวนการที่จะกระทำต่อจาก งานวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (บางกรณีอาจเริ่มทำไปพร้อมกันได้) ซึ่งปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการออกแบบคือ เสียงหลัก (primary noise source) เสียงรอง (secondary noise source) เสียงแวดล้อม (background noise) วัตถุหรือรูปร่างของแหล่งกำเนิดเสียง ความต้องการที่แท้จริงในการแก้ปัญหาเสียงของทางลูกค้า ทฤษฎีในการแก้ปัญหาและข้อจำกัดหน้างานจริง งบประมาณที่ลูกค้าจัดสรรไว้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ระยะเวลาที่ทำงานแก้ปัญหาเสียงดังได้ (เริ่มจนจบโครงการ) การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง เสียงดัง หรือ เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ตั้งแต่ต้น เช่น ตอนสร้างโรงงาน สร้างสถานที่วางเครื่องจักร หรือสร้างบ้านพักอาศัย ทำให้พบปัญหาด้านเสียงในภายหลังเมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรหรือสถานที่ จุดนี้เองที่ทำให้ขั้นตอนการออกแบบระบบลดเสียง ต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องตามหลักวิชา เพราะการออกแบบระบบลดเสียงที่ขาดประสบการณ์ อาจทำให้เสียงหลักเงียบ แต่ปัญหาเสียงรองหรือเสียงแฝงจะเกิดขึ้นมาแทน […]

วิเคราะห์ แหล่งกำเนิดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงโรงงาน

แหล่งกำเนิดเสียงดัง   วิเคราะห์ แหล่งกำเนิดเสียงดัง เมื่อมี ปัญหาเรื่องเสียงดังในโรงงาน หรือ เสียงดังในอาคาร ที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือ เสียงนั้นได้สร้างความรำคาญ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ต้องใช้สถานที่เหล่านั้น สิ่งสำคัญในการ แก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง คือ การวิเคราะห์หารายละเอียดเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆในบริเวณนั้น ทั้ง ระดับความดังของเสียง ความเข้มของเสียง และ ความถี่ของเสียง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของ มลภาวะทางเสียง ณ จุดนั้น หลายครั้งที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสถานที่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักจะละเลยเรื่องสำคัญนี้ไป โดยมุ่งแต่การเลือกใช้ฉนวนกันเสียงทั่วไป ที่มีขายตามท้องตลาด ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นกันเสียง แผ่นซับเสียง แผ่นเก็บเสียง และ ฉนวนกันเสียง โดยไม่ทราบว่า ทำไมถึงต้องใช้วัสดุเหล่านั้น มาแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่เผชิญอยู่ ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสียงไม่ตรงจุด ไม่เห็นผล เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าตามมา การทำแผนที่เสียง(sound map) หรือ noise path ด้วยเครื่องมือที่เที่ยงตรง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง […]

ห้องเก็บเสียง

ผนังกันเสียง

ห้องเก็บเสียง วัสดุคุณภาพจากประเทศเยอรมนี ห้องเก็บเสียง เมื่อนึกถึงการแก้ปัญหา เสียงดังในโรงงาน หรือเสียงดังในบ้านพักอาศัย หลายครั้งที่เราจะต้องนึกถึง “ห้องเก็บเสียง” เนื่องจากห้องเก็บเสียงหรือห้องกันเสียง สามารถออกแบบและติดตั้งให้จำกัดระดับความดังของแหล่งกำเนิดเสียงได้ดีมาก หากทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงได้ถูกจุด และเลือกวัสดุกันเสียงได้ตรงตามสเป็ค ห้องเก็บเสียงจะสามารถลดปัญหาเสียงดังได้ดีกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมด เพราะเสียงจะถูกดูดซับและปิดกั้นไม่ให้เดินทางออกมานอกห้องได้อย่างเด็ดขาด ทำให้แหล่งกำเนิดเสียงนั้น ทำงานได้อย่างปกติและพนักงานหรือผู้ใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่นั้น ไม่ต้องทำการปรับพฤติกรรมในการทำงานหรืออยู่อาศัยแต่อย่างใด กรณีศึกษาห้องเก็บเสียง จากประสบการณ์ของ บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น ห้องวางเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generator) ที่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นห้องเก็บเสียง เมื่อเครื่องทำงานจะก่อให้เกิดเสียงดังภายในห้องถึง 95 dBA ส่วนด้านนอกห้องที่ระยะห่าง 2 m (ปิดประตู) ได้ยินเสียงดังสูงถึง 88 dBA เมื่อทำการออกแบบให้กลายเป็นห้องเก็บเสียง (พร้อมระบบแสงสว่างและระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม) ทำให้เสียงในห้องลดลงเหลือเพียง 87 dBA และเสียงด้านนอกห้องที่จุดเดียวกัน 2m (ปิดประตู) ลดลงเหลือ 76 dBA ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเราสามารถทำให้เสียงลดลงได้มากกว่านี้ หากลูกค้าเผื่องบประมาณสำหรับทำเรื่องลดเสียงดังไว้ตั้งแต่ตอนแรก จุดที่ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อลดเสียงดัง ในห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ลดเสียงดังจากแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้มากที่สุด จัดทำแผ่นกันเสียงหรือม่านกั้นเสียงในจุดที่จำเป็น ติดตั้งฉนวนกันเสียงในจุดที่มีการสั่นหรือกำเนิดเสียง ติดแผ่นดูดซับเสียงใกล้พื้นที่ที่มีการกระพือของวัตถุ สำหรับท่อไอเสียหรือท่อลม ควรติดตั้ง […]

อคูสติคบานเกล็ด

ฉนวนกันเสียง

อคูสติคบานเกล็ด อคูสติคบานเกล็ด (Acoustic Louver)นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการออกแบบและติดตั้ง Acoustic Louver ทั้งแบบ galvaniced steel และแบบ stainless steel เพื่อช่วยลดความดังเสียงจากช่องลม โดยมากอคูสติคบานเกล็ดแบบนี้จะใช้ร่วมกับระบบการแก้ปัญหาเสียงดังแบบอื่นๆ เช่น ม่านกั้นเสียงแบบถอดได้ (Sound Curtain) กล่องครอบลดเสียง (Sound Enclosures) ผนังกันเสียง (Sound Wall Barrier) และห้องเก็บเสียง (Sound Control Rooms) วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้อัตราไหลผ่านของอากาศยังอยู่ในระดับปกติ ในขณะที่ระดับเสียงบริเวณนั้นจะต้องลดลง และเพื่อให้ได้ผลด้านลดเสียงดังดีที่สุด เราจึงแนะนำ acoustic louver ที่ออกแบบและใช้งานร่วมกับฉนวนซับเสียงคุณภาพสูงอย่าง Thermo E-Glass Needle Mat จาก HKO Germany ปัจจัยในการเลือกใช้ อคูสติคบานเกล็ด (Acoustic Louver) มีปัญหาเสียงดังที่เกิดจากย่านความถี่เสียงระดับกลางถึงสูง ความดันลมต้องไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนน้อยที่สุด (minimized pressure drop) ไม่เป็นตัวการก่อให้เกิดความร้อนสะสม […]

กล่องครอบลดเสียงดัง

กล่องครอบลดเสียง

กล่องครอบลดเสียงดัง วัสดุคุณภาพจากเยอรมนี กล่องครอบลดเสียง(Sound Enclosures) กล่องครอบลดเสียง หรือ “steel sound enclosure” หรือ “ห้องเก็บเสียงแบบแยกชิ้น” เป็นอุปกรณ์ที่ลดเสียงดังลงได้อย่างเห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะเสียงดังที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทางนิวเทค อินซูเลชั่น ได้เข้าใจถึงการออกแบบและการติดตั้งกล่องครอบลดเสียงเป็นอย่างดีว่า นอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการระบายความร้อนที่ดีและความสะดวกในการซ่อมบำรุง ภายหลังมีการติดตั้งกล่องครอบลดเสียงเสร็จแล้วอีกด้วย การพิจารณาจัดทำ sound enclosures เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักร ควรทำทุกด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน) เพื่อให้เสียงถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในกล่องและมีเพียงเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหูเท่านั้นที่สามารถผ่านออกมาได้ โดยมากระดับเสียงที่ลดลงภายหลังติดตั้ง sound enclosures จะอยู่ที่ประมาณ 18-30 dBA แนวทางในการพิจารณาก่อนการเลือกใช้ กล่องครอบลดเสียง (Sound Enclosures) เมื่อติดตั้งกล่องครอบลดเสียงแล้ว จะมีผลกระทบกับกระบวนการทำงานอื่นหรือไม่ มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบแสงสว่างเพิ่มภายใน sound enclosure หรือไม่ ระบบระบายอากาศหากจำเป็นต้องมี ควรเลือกเป็นแบบธรรมดาหรือแบบมีพัดลมช่วย ความสะดวกของการเข้าไปทำงานหรือซ่อมบำรุง หลังจากติดตั้งกล่องเก็บเสียงแล้วเสร็จ ระดับเสียงดังที่ลดลง คุ้มค่าแค่ไหนกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบที่ต้องจ่ายไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากปัญหาเสียงดังลดลงหรือหายไปแล้ว จะมีปัญหาอื่นจากกล่องกันเสียง […]

ผนังกันเสียง

ผนังกันเสียงดัง

ผนังกันเสียง วัสดุนำเข้าจากเยอรมนี   ผนังกันเสียง หรือเรียกกันหลายชื่อว่า “ผนังกั้นเสียง” “ผนังอคูสติค” “ผนังเก็บเสียง” “อคูสติควอลล์” และ “ระบบผนังกันเสียง” นิยมใช้เพื่อ แก้ปัญหาเสียงดัง แก้ปัญหาเสียงสะท้อน สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือที่โล่ง ทั้งในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังเครื่องจักรและระบบการผลิต หรือในอาคาร ทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัย เป็นการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงโดยใช้หลักการ สะท้อนเสียง ออกไปไม่ให้ทะลุผ่านผนังนั้น (soundproof wall) หรือ ดูดซับเสียง (sound-absorption wall) จากด้านหนึ่งเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนก่อนส่งผ่านออกไปยังด้านตรงข้าม ในระดับเสียงที่ลดลง จนผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกรำคาญ หรือเกิดอันตรายต่อระบบประสาทหู ปัจจัยที่ทำให้ผนังกั้นเสียง มีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน และลดระดับเสียงลงได้ไม่เท่ากัน ได้แก่ วัสดุที่นำมาใช้สำหรับผนังนั้น เสียงแวดล้อม และ ความคาดหวังหรือข้อกฎหมายที่เสียงจะต้องลดลง เป็นต้น โดยส่วนมากพบว่า ผนังกั้นเสียง จะเป็นระบบผนังเบาที่ไม่สามารถถอดหรือแยกชิ้นได้ และเหมาะกับผนังห้องหรือผนังอาคาร สำหรับโครงการหรืออาคารที่ ต้องการลดเสียงดัง ผนังกันเสียง ส่วนใหญ่ จะเป็นผนังที่มี ฉนวนดูดซับเสียง เป็นส่วนประกอบอยู่ตรงกลางและมี ฉนวนกันเสียง ติดกับผนังด้านใดด้านหนึ่ง […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650