ปัญหาเสียงดัง ในที่พักอาศัย
ปัญหาเสียงดัง ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ติดต่อสอบถาม
E-mail : sales@newtechinsulation.com
E-mail : contact@newtechinsulation.com

Tel :  02-583-8035

    

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน ฉนวนกันเสียง ฉนวนกันความร้อน และฉนวนประหยัดพลังงาน ให้บริการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งฉนวนกันเสียง และรับรองผล มลภาวะทางเสียงทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารพักอาศัย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือเฉพาะทางด้านเสียงโดยตรง ทำให้การแก้ปัญหาเสียงดัง แก้ปัญหาเสียงรำคาญ แก้ปัญหาเสียงก้อง แก้ปัญหาเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนต่างๆ เป็นเรื่องง่าย ได้ผลจริง พิสูจน์และได้รับการยอมรับแล้วจากหลายหน่วยงานชั้นนำในประเทศไทย เรายินดีให้คำปรึกษา และ หาแนวทางการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง

ผู้เชี่ยวชาญฉนวนกันเสียง

Site Survey
บริการสำรวจปัญหาด้านเสียงที่หน่วยงานลูกค้า
เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเสียงดัง
ตามงบประมาณของลูกค้า

ฉนวนกันเสียง

Noise Inspector
ค้นหาแหล่งกำเนิดเสียงหลัก เสียงสะท้อน
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาด้านเสียงที่แท้จริง
ก่อนวิเคราะห์หาแนวทางการควบคุมเสียง

ฉนวนกันเสียงโรงงาน

Noise & Octave Contour
บริการวัดเสียงและแยกความถี่เสียง
เพื่อจัดทำแผนที่เสียงให้เห็นภาพรวมของปัญหา
สำหรับนำมาวางแผนและจัดทำโครงการลดเสียง

แผ่นกันเสียง

Simulation & Prediction
บริการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเสียง
เพื่อนำมาทำตัวแบบจำลองก่อนและหลังการปรับปรุง
ช่วยในการตัดสินใจให้กับฝ่ายบริหาร

ลดเสียงดังในอาคาร

Hearing Conservation Program
บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
ในการดำเนิน “โครงการอนุรักษ์การได้ยิน”
หรือ HCP (Hearing Conservation Program)

แผ่นกันเสียง

Solutions & Warranty
บริการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา ดำเนินการผลิต
ติดตั้งวัสดุกันเสียงด้วยวิธีการด้านวิศวกรรม
พร้อมการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลง

Newtech Insulation เราให้บริการด้านฉนวนกันเสียง  

-แก้ปัญหาเสียงรบกวนที่กระทบกับชุมชน ที่พักอาศัย
-แก้ปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม
-ลดเสียงดังรบกวนจากการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร
-ลดเสียงดังรบกวนจาก compressors, cooling towers, blowers
-ติดตั้งฉนวนกันเสียงสำหรับห้อง AHU, generators, chillers, filter bags
-ติดตั้งระบบลดเสียง silencers, mufflers, acoustic louvers สำหรับท่อ exhausts

newtechinsulation

NEWTECH INSULATION CO., LTD.

ที่ตั้ง : 1/295 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0-2583-8035, 098-995-4650
โทรสาร : 0-2583-8034

E-mail : contact@newtechinsulation.com

Skype : newtech.insulation
Line@ : @newtechinsulation
Facebook : facebook.com/newtechinsulation