newtechinsulation

OUR MISSION

“We provide you a practical solution instead of insulation”
นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันเสียง ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันความร้อน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนประหยัดพลังงานแบบถอดได้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีของ ฉนวนกันความร้อนประเภทต่างๆ จากทางผู้ผลิตฉนวนชั้นนำของโลกคือ HKO Germany จนสามารถนำวัสดุที่ทันสมัย ปลอดภัย และราคาไม่แพง จากทางยุโรปมาประยุกต์ใช้กับ งานฉนวนกันเสียง และ แผ่นซับเสียง ในเมืองไทยได้ โดยทางเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคงานบริการ ในการ แก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่มีปัจจัย และสภาพแวดล้อม ในการสร้างปัญหาด้านเสียง ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” เป็นสโลแกนที่ทำให้ลูกค้ายอมรับ และเข้าใจถึง แนวทางการทำงานด้านเสียง โดยทาง นิวเทค อินซูเลชั่น เห็นว่า การแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน การแก้ไขปัญหาเสียงดังของเครื่องจักร การแก้ปัญหาเสียงก้องในอาคาร ไม่ใช่แค่ การกรุฉนวนกันเสียง หรือ ฉนวนซับเสียง แต่เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ที่จะ แก้ปัญหาด้านเสียง จะต้องเข้าใจถึงสาเหตุ ประเภทและลักษณะของเสียงนั้นเป็นอย่างดี จึงจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังได้ผลตรงกับความต้องการ โดยในบางครั้งพบว่าไม่จำเป็นต้อง ติดตั้งฉนวนลดเสียงดัง หรือ ทำผนังกั้นเสียงเลย ก็สามารถ แก้ปัญหามลภาวะทางเสียงนั้นได้

ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงทั้งในโรงงานและในอาคารพักอาศัย เป็นปัญหาที่ใครหลายคนมักเข้าใจผิดว่า แก้ไม่ได้ หรือ แก้ได้ยาก จนถึงขนาดมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องที่ต้องทำใจรับให้ได้ไปเลยก็มี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาเรื่องเสียงดังที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (noise pollution) เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถจัดการหรือควบคุมได้ เพราะหากปล่อยไว้ก็จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พักอาศัย เกิดความเครียด และเกิดโรคหลายอย่างตามมา ในระดับต้นคือ ขาดสมาธิในการทำงาน พักผ่อนไม่เพียงพอ อารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย เครียด และหากสะสมเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมทั้งแบบ “สูญเสียการได้ยินชั่วคราว” และแบบ “สูญเสียการได้ยินถาวร” ซึ่งโรคนี้เมื่อเกิดขึ้นในระดับที่หูเสื่อมหรือหูตึง ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือรักษาให้หายเป็นปกติได้ ทำให้เป็น คนพิการทางหูไปเลย

Leave a Reply