ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ฉนวนลดเสียงเครื่องจักรโรงงาน

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ฉนวนกันเสียง

ที่มาและปัญหา

มลภาวะทางเสียงตามโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดผลในทางลบ ต่อตัวพนักงานและกระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลานานจากข้อมูลของทางบริษัทฯที่ได้เข้าไปในโรงงานต่างๆพบว่า เกินกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงงานจะมีพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีจุดกำเนิดเสียงซึ่งดังกว่า 85เดซิเบลเอ(dbA) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความจริงประการต่อมาก็คือว่ามีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่พื้นที่ สีแดง (เรื่องเสียง) มีค่าสูงถึง 115 เดซิเบลเอ (dbA) เป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องจักร

ฉนวนกันเสียงดัง

เสียงเครื่องจักรที่ดังอื้ออึงตลอดเวลาเหล่านี้ ทำให้ประสาทหูเสื่อมหรือดับได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอาการประสาทหูเสื่อมหรือดับที่เรียกว่าหูหนวกนั้น แพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้ และแม้ว่าการสวมใส่เครื่องป้องกันหรือลดเสียงดัง อย่าง ears plugs หรือ ears muffs จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดเสียงได้อย่างน่าพอใจซ้ำยังสร้างความรู้สึกอึดอัดรำคาญให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณจุดกำเนิดเสียงเป็นเวลานานๆ

แนวทางการแก้ไข

ฉนวนกันเสียง และช่วยลดความร้อนจากทาง บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น ถือเป็นสินค้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี,ประสบการณ์และความรู้จากประเทศเยอรมนีมีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังและความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร ทียังไม่เคยมีบริษัทใดในประเทศไทยทำขึ้นมาก่อน จากการทดลองใช้งานจริงของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพบว่า “ฉนวนลดเสียงและความร้อน” ช่วยลดเสียงดังของห้องเกียร์เครื่อง extruder จาก 119 dbA (เสียงดังมากต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา และต้องตะโกนคุยกันสุดเสียงเท่านั้นถึงจะได้ยิน)เหลือเพียง 65 dbA(เสียงในสภาวะห้องปกติ) ภายหลังทดลองใช้ “ฉนวนลดเสียงและความร้อน”

ฉนวนกันเสียงดังเครื่องจักร

รายละเอียด “ฉนวนลดเสียงและความร้อน

  • ลดเสียงดังได้กว่าร้อยละ 80 ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • ลดการแผ่รังสีความร้อนจากเครื่องจักรลงกว่าร้อยละ 70
  • ลดค่าพลังงานเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่เครื่องจักรอยู่ในห้องปรับอากาศ
  • อายุการใช้งานยาวนาน คือไม่น้อยกว่า 60 เดือน
  • ตัดเย็บและหุ้มเข้ารูปเครื่องจักร ประหยัดกว่า และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบริเวณโรงงาน
soundproof
error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650