Category Archives: ติดตั้งฉนวนกันเสียง

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

ฉนวนกันเสียง

ฉนวนกันเสียง สำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ประสบปัญหาด้านเสียง ทั้งเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง และ เสียงสะท้อนภายในอาคาร เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และเสียงรบกวนภายในห้องอัดเสียง หรือ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ เป็นต้น

แก้ปัญหา เสียงดังจากเครื่องบด (Pulverizer)

เครื่องบด (Pulverizer) มีธรรมชาติเสียงที่กระแทก อันเกิดจากการบดหรือย่อยวัตถุดิบและวัตถุด­ิบเกิดการกระทบกันเองและกระทบกับผิวโลหะขอ­งเครื่อง ทำให้มีเสียงดังต่อเนื่องเสียงที่เกิดจากเ­ครื่องบดส่วนมาก จะมีระดับความดังสูงกว่า 90 dBA ตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน ฉนวนกันเสียง จึงมีความสำคัญ ในการลดเสียงดังจากเครื่องบด

การวิเคราะห์ปัญหา เสียงดังในโรงงาน

การวิเคราะห์ปัญหา เสียงดังในโรงงาน นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการแก้ปัญหาเสียงดังที่เกิดจากเครื่­องจักรทุกประเภทในโรงงาน หากท่านกำลังประสบปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง­ในไลน์ผลิต หรือข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ลองติดให้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงของเรา ได้เข้าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก­้ไข เพื่อลดปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำง­านของเครื่องจักร ทางเรายินดีให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุแ­ละวิธีแก้ป้ญหาเสียงดัง ตามงบประมาณที่หน่วยงานท่านได้จัดเตรียมไว­้ พร้อมการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลงและค­ุณภาพงานในการติดตั้ง “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” ต้องการข้อมูลด้านเสียงก่อนตัดสินใจสามารถ­ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด โทร 02-583-7084 ติดต่อ sales@newtechinsulation.com

แก้ปัญหา เสียงดังคอมเพรสเซอร์

ฉนวนกันเสียง สำหรับคอมเพลสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นสถานะแก๊ส ให้แก๊สมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก ซึ่งมีเสียงดังมาก ฉนวนกันเสียง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเครื่อง คอมเพลสเซอร์ ในการลดเสียงดัง ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ฉนวนลดเสียงเครื่องจักรโรงงาน

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง เครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่มาและปัญหา มลภาวะทางเสียงตามโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดผลในทางลบ ต่อตัวพนักงานและกระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลานานจากข้อมูลของทางบริษัทฯที่ได้เข้าไปในโรงงานต่างๆพบว่า เกินกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงงานจะมีพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีจุดกำเนิดเสียงซึ่งดังกว่า 85เดซิเบลเอ(dbA) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความจริงประการต่อมาก็คือว่ามีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่พื้นที่ สีแดง (เรื่องเสียง) มีค่าสูงถึง 115 เดซิเบลเอ (dbA) เป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องจักร เสียงเครื่องจักรที่ดังอื้ออึงตลอดเวลาเหล่านี้ ทำให้ประสาทหูเสื่อมหรือดับได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอาการประสาทหูเสื่อมหรือดับที่เรียกว่าหูหนวกนั้น แพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้ และแม้ว่าการสวมใส่เครื่องป้องกันหรือลดเสียงดัง อย่าง ears plugs หรือ ears muffs จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดเสียงได้อย่างน่าพอใจซ้ำยังสร้างความรู้สึกอึดอัดรำคาญให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณจุดกำเนิดเสียงเป็นเวลานานๆ แนวทางการแก้ไข ฉนวนกันเสียง และช่วยลดความร้อนจากทาง บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น ถือเป็นสินค้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี,ประสบการณ์และความรู้จากประเทศเยอรมนีมีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังและความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร ทียังไม่เคยมีบริษัทใดในประเทศไทยทำขึ้นมาก่อน จากการทดลองใช้งานจริงของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพบว่า “ฉนวนลดเสียงและความร้อน” ช่วยลดเสียงดังของห้องเกียร์เครื่อง extruder จาก 119 dbA (เสียงดังมากต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา และต้องตะโกนคุยกันสุดเสียงเท่านั้นถึงจะได้ยิน)เหลือเพียง 65 dbA(เสียงในสภาวะห้องปกติ) ภายหลังทดลองใช้ “ฉนวนลดเสียงและความร้อน” รายละเอียด […]

บริการ ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

ให้บริการ ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันเสียง ยินดีให้คำแนะนำ และวิธีการติดตั้งฉนวนกันเสียง เพื่อแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังในอาคาร และปัญหาเสียงก้องเสียงสะท้อนจากสถานที่ต่างๆ เพราะเราเข้าใจว่าการติดตั้งฉนวนกันเสียงเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธี ที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง และลูกค้าอีกเป็นจำนวนมากที่สับสนกับแนวทางการพิจารณาเลือกฉนวนกันเสียง บ้างก็ได้รับคำแนะนำผิดๆจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาเสียงดัง เช่น ต้องเลือกฉนวนให้หนาที่สุดไว้ก่อน หรือฉนวนกันเสียงยิ่งหนามากเท่าไร ยิ่งกันเสียงได้ดีเท่านั้น ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้ว การแก้ปัญหาเรื่องเสียง ไม่ได้ดูที่ความหนาหรือความหนาแน่นของฉนวนกันเสียงเพียงอย่างเดียว งานติดตั้งฉนวนกันเสียง มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาโดยรวมดังต่อไปนี้ การออกแบบที่ไม่กระทบต่อการใช้งานหรือการซ่อมบำรุง วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นวัสดุที่ติดไฟ หรือลามไฟได้ ระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนกันเสียง ต้องไม่กระทบกับการผลิตหรือการใช้อาคาร แนวของฉนวนกันเสียงต้องไม่ปิดกั้นการถ่ายเทอากาศ อันจะทำให้เกิดความร้อนสะสม กรณีที่อยู่นอกหลังคาหรืออาคาร ฉนวนกันเสียงต้องไม่ชำรุดจากสภาพดินฟ้าอากาศ หากมีโครงสร้างที่ต้องรองรับฉนวนกันเสียง จะต้องคำนวณเรื่องน้ำหนักและความปลอดภัย การรับประกันผลงาน หรือการรับประกันฝีมือและโครงสร้างภายหลังการติดตั้งจากผู้รับเหมา การบริการหลังการขาย หรือการดูแลซ่อมแซม หลังจากทิ่ติดตั้งฉนวนกันเสียงเสร็จแล้ว เราคือหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง ทั้งในโรงงาน ในอาคาร และในสถานที่ที่มีปัญหาด้านเสียงเกิดขึ้น ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง (noise sources) หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (engineering solutions) จนถึงการติดตั้งฉนวนกันเสียง (installation) และการประเมินผลภายหลังการติดตั้ง (sound […]

ฉนวนกันเสียงพัดลม blower and fan

ฉนวนกันเสียงพัดลมอุตสาหกรรม

หุ้ม ฉนวนกันเสียงพัดลม blower and fan หุ้มฉนวนกันเสียง แบบถอดได้ ช่วยลดเสียงดัง ประหยัดพลังงาน และลดความร้อนของระบบ ภาพแสดงก่อนติดตั้งฉนวนกันเสียง แบบถอดได้ พบว่า ลูกค้าใช้ฉนวนฟอยล์ปะติดไว้ พบปัญหาว่าไม่สะดวกตอนซ่อมบำรุง เสียงพัดลมดังมาก และมีความร้อนแผ่ออกมาสูงมาก เห็นสภาพนี้แล้วบอกได้เลยว่า รื้อเสร็จก็ไม่อยากใส่กลับเข้าไปอีกแล้ว หรือแทบจะใส่กลับไม่ได้เลยเพราะฉนวนขาดเกือบทุกชิ้น ทำการติดตั้งฉนวนกันเสียง แบบถอดได้ ให้กับพัดลมอุตสาหกรรม จะพบว่า การติดตั้งง่าย การดูแลรักษาง่าย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยลดเสียงดังของพัดลม ลดอุณหภูมิของระบบ ได้จริง อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม หลังการติดตั้ง ฉนวนกันเสียง แบบถอดได้ พัดลมอุตสาหกรรม จะพบว่า มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เสียงดังลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางเสียง ความร้อนของระบบลดลง ช่วยประหยัดพลังงาน ดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานทนทานหลายปี ที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม สนใจโทรสอบถาม 02-583-7084 หรือติดต่อ contact@newtechinsulation.com

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650