Tag Archives: เสียงดังในห้องควบคุม

ปัญหา ห้องควบคุมเสียงดัง

ฉนวนลดเสียงดังเครื่องจักรโรงงาน

ห้องควบคุมเสียงดัง!!! ปัญหา เสียงดังในห้องควบคุม ที่มาและสาเหตุของปัญหาห้องควบคุมระบบที่ไม่ได้มีการออกแบบ และ ก่อสร้าง ระบบกันเสียง ไว้ตั้งแต่ต้น จะสร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่ผ่านเข้ามาภายในห้อง เมื่อมีการผลิต หรือเมื่อเครื่องจักรทำงาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ เสียงดังห้องควบคุมระบบที่อยู่ติดหรืออยู่ใกล้กับเครื่องจักร เช่น เสียงดังห้องคอนโทรลของเครื่อง gas engines ขนาดกำลัง 300 kW ที่ทำงานพร้อมกัน 4 เครื่องพร้อมๆกัน จะกำเนิดเสียงในจุดตั้งเครื่องที่มี ระดับความดังเสียง ถึง 95-105 dBA หากห้องควบคุมไม่มี ระบบกันเสียง ที่มีประสิทธิภาพพอ จะทำให้เสียงผ่านเข้าไปในห้องที่อยู่ห่างกันราว 15 เมตรที่ระดับ ความดังของเสียง ระหว่าง 80-85 dBA ซึ่งเสียงขนาดนี้ ส่งผลให้คนปฏิบัติงานภายในห้องนั้นเกิดความรำคาญจากคลื่นเสียง จนไม่สามารถทำงานได้ แม้จะใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ear muffs และ ear plugs แล้วก็ตาม และอาจเกิด โรคพิการทางเสียง […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650