Tag Archives: เสียงดังคอมเพรสเซอร์

ปัญหา คอมเพรสเซอร์เสียงดัง

เสียงดังคอมเพลสเซอร์

คอมเพรสเซอร์เสียงดัง !! ที่มาและสาเหตุของปัญหา ปัญหา เสียงดังคอมเพรสเซอร์ (air compressor) ส่วนใหญ่จะเกิดจากเครื่องระบบ screw และ ลูกสูบ มากกว่าเครื่องระบบ rotary และทั้งสองระบบนี้ก็ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมความถี่และ ระดับความดังเสียง ที่ไม่เท่ากัน แต่เป็นอันตรายต่อประสาทหูของผู้ปฏิบัติงาน ได้เหมือนกัน ปัญหาเสียงดังจากคอมเพรสเซอร์ เกิดขึ้นได้ทั้งจากกระบวนการอัดลมด้วยแรงดันปกติและแรงดันสูง รวมถึงเสียงจากการทำงานของมอเตอร์ที่มีค่าคลื่นความถี่ระดับกลางคือ 400-500 Hz ในบางโรงงานหรือฝ่ายผลิตที่มีเครื่องคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่หลายตัว อยู่ใกล้ห้องควบคุมหรืออยู่ติดกับโรงงานอื่น จะมีปัญหาเสียงดังเมื่อเครื่องทำงานสูงถึง 90-95 dBA ส่งผลให้พนักงาน และผู้ที่อยู่ใกล้เครื่องมีโอกาสเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพการได้ยิน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับโรงงานหรือชุมชนที่อยู่ติดโรงงานอีกด้วย ข้อควรคำนึงในการลดเสียงดังจากเครื่องคอมเพรสเซอร์ ระบบกันเสียง หรือ ระบบซับเสียงที่จะติดตั้ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสม ระบบลดเสียงดังที่ติดตั้งแล้ว ต้องไม่ทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นลดลง ต้องลดเสียงดังเมื่อเครื่องทำงานต่อเนื่องได้จริง ไม่น้อยกว่า 10 dBA เมื่อติดตั้งแล้วต้องไม่ก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากในขั้นตอนการซ่อมบำรุง สามารถแยกชิ้นและนำมาใช้ซ้ำได้ ในกรณีที่มีการย้ายตำแหน่งเครื่องคอมเพรสเซอร์นั้น แนวทางการแก้ไข การติดตั้งระบบลดเสียงดังให้แก่เครื่องคอมเพรสเซอร์ อาจต้องใช้ วิธีลดเสียง มากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้เสียงดังจากการทำงานของเครื่องลดลงได้มากที่สุด ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น แนะนำลูกค้าให้ใช้ […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650