Tag Archives: ห้องเก็บเสียง

ห้องเก็บเสียง อีกหนึ่งสินค้า ฉนวนกันเสียง ที่ช่วยลดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียง

ห้องเก็บเสียง เป็นอีกประเภทหนึ่งของฉนวนกันเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อกันเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ภายในห้อง ไม่ให้ส่งเสียงดังทะลุผ่านออกมานอกห้องหรือมีเสียงดังผ่านผนังห้องออกมาให้น้อยที่สุด ห้องเก็บเสียงจะมีทั้งแบบทึบที่ไม่มีระบบระบายอากาศเลย และแบบที่เปิดเป็นบางส่วน

ห้องเก็บเสียง

ห้องเก็บเสียง

เมื่อนึกถึงแนวทางการลดเสียงดังรบกวนที่หลายท่านเผชิญอยู่ ห้องเก็บเสียงมักจะถูกนึกขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกๆกันเลยทีเดียว ความหมายของห้องเก็บเสียงก็คือห้องที่ไม่ยอมให้เสียงทะลุผ่านผนังห้องออกไป ทำให้ผู้รับเสียงที่อยู่ภายนอกห้องไม่ได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงหรือกิจกรรมการทำงานใดๆ

ห้องเก็บเสียง

ผนังกันเสียง

ห้องเก็บเสียง วัสดุคุณภาพจากประเทศเยอรมนี ห้องเก็บเสียง เมื่อนึกถึงการแก้ปัญหา เสียงดังในโรงงาน หรือเสียงดังในบ้านพักอาศัย หลายครั้งที่เราจะต้องนึกถึง “ห้องเก็บเสียง” เนื่องจากห้องเก็บเสียงหรือห้องกันเสียง สามารถออกแบบและติดตั้งให้จำกัดระดับความดังของแหล่งกำเนิดเสียงได้ดีมาก หากทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงได้ถูกจุด และเลือกวัสดุกันเสียงได้ตรงตามสเป็ค ห้องเก็บเสียงจะสามารถลดปัญหาเสียงดังได้ดีกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมด เพราะเสียงจะถูกดูดซับและปิดกั้นไม่ให้เดินทางออกมานอกห้องได้อย่างเด็ดขาด ทำให้แหล่งกำเนิดเสียงนั้น ทำงานได้อย่างปกติและพนักงานหรือผู้ใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่นั้น ไม่ต้องทำการปรับพฤติกรรมในการทำงานหรืออยู่อาศัยแต่อย่างใด กรณีศึกษาห้องเก็บเสียง จากประสบการณ์ของ บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น ห้องวางเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generator) ที่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นห้องเก็บเสียง เมื่อเครื่องทำงานจะก่อให้เกิดเสียงดังภายในห้องถึง 95 dBA ส่วนด้านนอกห้องที่ระยะห่าง 2 m (ปิดประตู) ได้ยินเสียงดังสูงถึง 88 dBA เมื่อทำการออกแบบให้กลายเป็นห้องเก็บเสียง (พร้อมระบบแสงสว่างและระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม) ทำให้เสียงในห้องลดลงเหลือเพียง 87 dBA และเสียงด้านนอกห้องที่จุดเดียวกัน 2m (ปิดประตู) ลดลงเหลือ 76 dBA ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเราสามารถทำให้เสียงลดลงได้มากกว่านี้ หากลูกค้าเผื่องบประมาณสำหรับทำเรื่องลดเสียงดังไว้ตั้งแต่ตอนแรก จุดที่ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อลดเสียงดัง ในห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ลดเสียงดังจากแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้มากที่สุด จัดทำแผ่นกันเสียงหรือม่านกั้นเสียงในจุดที่จำเป็น ติดตั้งฉนวนกันเสียงในจุดที่มีการสั่นหรือกำเนิดเสียง ติดแผ่นดูดซับเสียงใกล้พื้นที่ที่มีการกระพือของวัตถุ สำหรับท่อไอเสียหรือท่อลม ควรติดตั้ง […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650