Tag Archives: รับติดตั้งฉนวนกันเสียง

บริการ ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

ให้บริการ ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันเสียง ยินดีให้คำแนะนำ และวิธีการติดตั้งฉนวนกันเสียง เพื่อแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังในอาคาร และปัญหาเสียงก้องเสียงสะท้อนจากสถานที่ต่างๆ เพราะเราเข้าใจว่าการติดตั้งฉนวนกันเสียงเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธี ที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง และลูกค้าอีกเป็นจำนวนมากที่สับสนกับแนวทางการพิจารณาเลือกฉนวนกันเสียง บ้างก็ได้รับคำแนะนำผิดๆจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาเสียงดัง เช่น ต้องเลือกฉนวนให้หนาที่สุดไว้ก่อน หรือฉนวนกันเสียงยิ่งหนามากเท่าไร ยิ่งกันเสียงได้ดีเท่านั้น ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้ว การแก้ปัญหาเรื่องเสียง ไม่ได้ดูที่ความหนาหรือความหนาแน่นของฉนวนกันเสียงเพียงอย่างเดียว งานติดตั้งฉนวนกันเสียง มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาโดยรวมดังต่อไปนี้ การออกแบบที่ไม่กระทบต่อการใช้งานหรือการซ่อมบำรุง วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นวัสดุที่ติดไฟ หรือลามไฟได้ ระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนกันเสียง ต้องไม่กระทบกับการผลิตหรือการใช้อาคาร แนวของฉนวนกันเสียงต้องไม่ปิดกั้นการถ่ายเทอากาศ อันจะทำให้เกิดความร้อนสะสม กรณีที่อยู่นอกหลังคาหรืออาคาร ฉนวนกันเสียงต้องไม่ชำรุดจากสภาพดินฟ้าอากาศ หากมีโครงสร้างที่ต้องรองรับฉนวนกันเสียง จะต้องคำนวณเรื่องน้ำหนักและความปลอดภัย การรับประกันผลงาน หรือการรับประกันฝีมือและโครงสร้างภายหลังการติดตั้งจากผู้รับเหมา การบริการหลังการขาย หรือการดูแลซ่อมแซม หลังจากทิ่ติดตั้งฉนวนกันเสียงเสร็จแล้ว เราคือหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง ทั้งในโรงงาน ในอาคาร และในสถานที่ที่มีปัญหาด้านเสียงเกิดขึ้น ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง (noise sources) หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (engineering solutions) จนถึงการติดตั้งฉนวนกันเสียง (installation) และการประเมินผลภายหลังการติดตั้ง (sound […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650