Tag Archives: ฉนวนกันเสียงดังคอมเพลสเซอร์

แก้ปัญหา เสียงดังคอมเพรสเซอร์

ฉนวนกันเสียง สำหรับคอมเพลสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นสถานะแก๊ส ให้แก๊สมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก ซึ่งมีเสียงดังมาก ฉนวนกันเสียง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเครื่อง คอมเพลสเซอร์ ในการลดเสียงดัง ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650