แก้ปัญหา เสียงดังคอมเพรสเซอร์

ฉนวนกันเสียง แก้ปัญหา เสียงดังคอมเพรสเซอร์

ความหมายของ คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ หรือ เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น (อังกฤษ: Gas compressor) เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น เพื่อทำให้แก๊สมีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะถ่ายความร้อนให้กับหรือน้ำหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

หน้าที่ของ คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นสถานะแก๊ส ให้แก๊สมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก

ปัญหาเสียงดังจากคอมเพรสเซอร์

  • เสียงที่ดังเกินไปทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุขภาพของช่องหู
  • เสียงที่ดังเกินไป ส่งผลต่อการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของพนักงาน สุขภาพโดยรวมแย่ลง
  • เสียงที่ดังเกินไป ส่งผลกระทบทางอารมณ์ และจิตใจ ของพนักงาน
  • เสียงที่ดังเกินไป ก่อให้เกิดความเครียมทางประสาท อารมณ์หงุดหงิด
  • เสียงที่ดังเกินไป จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน ให้ด้อยประสิทธิภาพลง

การแก้ปัญหา เสียงดังจากคอมเพรสเซอร์

หากคุณมี ปัญหาเสียงดังจากคอมเพรสเซอร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด โทร 02-583-7084 ติดต่อ contact@newtechinsulation.com เพราะเราคือ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญฉนวนกันเสียง ยินดีให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงดัง ที่มีคุณภาพสูง วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ แก้ปัญหาเสียงดัง ทั้งในบ้านเรือน ห้องต่างๆ อาคาร เครื่องจักร เครื่องคอมเพรสเซอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ รับประกันความพึงพอใจ เสียงที่ดัง จะลดลง อยู่ในระดับที่ปลอดภัย อย่างแท้จริง
Call Now ButtonCall Now Click Here
error: Content is protected !!