ระบบ ลดเสียงดังเครื่องจักร

 • ฉนวนกันเสียง

 

ติดตั้งระบบลดเสียงเครื่องจักร เพราะหูของคนเราจะได้ยินเสียงที่ระดับความดัง 0-140 dBA และความถี่เสียงที่ 20-20,000 Hz เครื่องจักรและอุปกรณ์หลายประเภทในโรงงานที่ก่อกำเนิดเสียงดังตั้งแต่ 85-110 dBA เมื่อต้องทำงานหรือเริ่มกระบวนการผลิต หรือแม้แต่เสียงของเครื่องจักรที่ไม่ได้ดังเกินไปกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด (โรงงานที่ทำงาน 8 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 80 dBA) แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่กับเครื่องจักรนั้นเป็นเวลานานๆติดต่อกัน ก็จะทำให้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการได้ยินในที่สุด เสียงที่เราได้ยินจากการทำงานของเครื่องจักรมีทั้งเสียงที่เกิดจากการสั่นของตัวเครื่องจักรเอง การสั่นของอุปกรณ์แวดล้อม การเสียดสีกันของลูกปืน และโลหะ การกระทบกันของชิ้นงาน การกระทบกันของชิ้นงานกับผนังโลหะ เสียงกระทบของโลหะและอากาศ ฯลฯ การติดตั้งระบบลดเสียงดังจากเครื่องจักร ( ฉนวนกันเสียง แบบถอดได้ ) จึงมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้

 • ระดับความดังของเสียงจากเครื่องจักร (กำลังของเสียงจากแหล่งกำเนิด)
 • ระดับความเข้มของเสียงที่เครื่องจักรหรือจุดกำเนิดเสียงหลัก
 • ระยะทางระหว่างจุดกำเนิดเสียงกับจุดที่ตัองการวัดผลภายหลังการแก้ปัญหาเรื่องเสียง
 • การแทรกสอดของเสียงจากอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในบริเวณที่วางเครื่องจักร
ฉนวนกันเสียง

นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการ ติดตั้งระบบลดเสียงดังจากเครื่องจักร ดังนี้

 • ฉนวนกันเสียงพัดลมอุตสาหกรรม (blower)
 • ฉนวนกันเสียงสำหรับหม้อบดขนาดใหญ่
 • แผ่นเก็บเสียงเครื่องกัดลายอัญมนีและเครื่องประดับ
 • แผ่นซับเสียงสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์
 • แผ่นกันเสียงเครื่องบดย่อยพลาสติคขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
 • ม่านกั้นเสียงเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (fire pump)
 • ผนังกันเสียงห้องเครื่องยนต์หลักและเครื่องปั่นไฟ
 • ผนังกันเสียงสำหรับเตาหลอมโลหะ
 • กล่องครอบลดเสียงสำหรับระบบสายพานลำเลียงชิ้นส่วนโลหะ

 

Sound:

การหาค่าปริมาณเสียงสะสมในบริเวณที่มีคนทำงานอยู่ตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมง จะต้องหาค่าเฉลี่ยของระดับความดังเสียงในบริเวณนั้น โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณเสียงสะสม (noise dosimeter) เพื่อให้ทราบค่าปริมาณการสัมผัสเสียงออกมาในรูปของร้อยละการสัมผัสโดยตรง (Dose) ซึ่งเป็นสัดส่วนของระยะเวลาที่สัมผัสเสียงในระยะเวลา (ชั่วโมง) ต่อระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงในระดับนั้นๆได้

Call Now ButtonCall Now Click Here
error: Content is protected !!