Category Archives: สินค้าฉนวนกันเสียง

เมื่อไรควรเลือกใช้ “ ม่านกันเสียง ”

ม่านกันเสียง

ม่านกันเสียง อีกหนึ่งสินค้าของ ฉนวนกันเสียง ที่ช่วยแก้ปัญหาเสียงดัง สำหรับการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักรนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธีตั้งแต่การปรับปรุง การย้าย การสร้างห้องกันเสียง เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ การใช้ม่านกันเสียงมาช่วยแก้ปัญหาก็เป็นทางออกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง ตัวอย่างของการนำม่านกันเสียงมาประยุกต์ใช้ ติดตั้งม่านกันเสียงรอบมอเตอร์หรือแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนที่ต้องมีการถ่ายเทความร้อน เลือกใช้ม่านกันเสียงเฉพาะด้านประตูหรือด้านที่ต้องมีการเปิดปิดเข้าออกบ่อยครั้ง นำม่านกันเสียงมาใช้ในพื้นที่ที่ต้องการป้องกันเสียงจากด้านหนึ่งดังรบกวนมายังอีกด้านหนึ่ง ติดตั้งม่านกันเสียงรอบพื้นที่หรือโต๊ะทำงานเฉพาะกิจของช่างที่มีเสียงดังรบกวนพื้นที่ส่วนรวม แขวนม่านกันเสียงรอบที่ตั้งปั๊มลมหรือคอมเพรสเซอร์เพื่อลดเสียงดังขณะที่เครื่องทำงาน ข้อควรทราบคือ “ม่านกันเสียง” ที่กันเสียงได้ดีหรือลดทอนกำลังงานเสียงลงได้มาก จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับม่านตามอาคารบ้านพักอาศัยทั่วไป การนำม่านกันเสียงสำหรับอุปกรณ์หรืองานอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในอาคารบ้านเรือนจึงต้องคำนึงถึงเรื่องความสะดวกในการจัดเก็บด้วย ม่านกันเสียงโดยทั่วไปจะลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 5-10 dBA แต่หากนำมาประยุกต์ใช้กับฉนวนกันเสียง หรือวัสดุกันเสียงประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในรูปห้องกันเสียงแบบเปิดด้านหน้า ตู้กันเสียงแบบเปิดเฉพาะด้านข้าง หรือผนังกันเสียงที่ต้องมีการติดตั้งม่านกันเสียงในรูปตัวแอลหรือตัวยู ระดับเสียงที่ลดลงก็อาจจะมากกว่า 10 dBA ในกรณีที่เป็นเสียงความถี่สูง (โดยเฉพาะย่านความถี่ตั้งแต่ 4000 Hz ขึ้นไป) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้ม่านกันเสียง วัสดุและส่วนประกอบอื่น วิธีการติดตั้งและการดูแลรักษา รวมไปถึงระดับความดันเสียงที่ลดลงหลังจากนำไปใช้งาน และราคาทั้งค่าสินค้าและค่าติดตั้ง สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด

ห้องเก็บเสียง

ผนังกันเสียง

ห้องเก็บเสียง วัสดุคุณภาพจากประเทศเยอรมนี ห้องเก็บเสียง เมื่อนึกถึงการแก้ปัญหา เสียงดังในโรงงาน หรือเสียงดังในบ้านพักอาศัย หลายครั้งที่เราจะต้องนึกถึง “ห้องเก็บเสียง” เนื่องจากห้องเก็บเสียงหรือห้องกันเสียง สามารถออกแบบและติดตั้งให้จำกัดระดับความดังของแหล่งกำเนิดเสียงได้ดีมาก หากทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงได้ถูกจุด และเลือกวัสดุกันเสียงได้ตรงตามสเป็ค ห้องเก็บเสียงจะสามารถลดปัญหาเสียงดังได้ดีกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมด เพราะเสียงจะถูกดูดซับและปิดกั้นไม่ให้เดินทางออกมานอกห้องได้อย่างเด็ดขาด ทำให้แหล่งกำเนิดเสียงนั้น ทำงานได้อย่างปกติและพนักงานหรือผู้ใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่นั้น ไม่ต้องทำการปรับพฤติกรรมในการทำงานหรืออยู่อาศัยแต่อย่างใด กรณีศึกษาห้องเก็บเสียง จากประสบการณ์ของ บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น ห้องวางเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generator) ที่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นห้องเก็บเสียง เมื่อเครื่องทำงานจะก่อให้เกิดเสียงดังภายในห้องถึง 95 dBA ส่วนด้านนอกห้องที่ระยะห่าง 2 m (ปิดประตู) ได้ยินเสียงดังสูงถึง 88 dBA เมื่อทำการออกแบบให้กลายเป็นห้องเก็บเสียง (พร้อมระบบแสงสว่างและระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม) ทำให้เสียงในห้องลดลงเหลือเพียง 87 dBA และเสียงด้านนอกห้องที่จุดเดียวกัน 2m (ปิดประตู) ลดลงเหลือ 76 dBA ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเราสามารถทำให้เสียงลดลงได้มากกว่านี้ หากลูกค้าเผื่องบประมาณสำหรับทำเรื่องลดเสียงดังไว้ตั้งแต่ตอนแรก จุดที่ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อลดเสียงดัง ในห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ลดเสียงดังจากแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้มากที่สุด จัดทำแผ่นกันเสียงหรือม่านกั้นเสียงในจุดที่จำเป็น ติดตั้งฉนวนกันเสียงในจุดที่มีการสั่นหรือกำเนิดเสียง ติดแผ่นดูดซับเสียงใกล้พื้นที่ที่มีการกระพือของวัตถุ สำหรับท่อไอเสียหรือท่อลม ควรติดตั้ง […]

อคูสติคบานเกล็ด

ฉนวนกันเสียง

อคูสติคบานเกล็ด อคูสติคบานเกล็ด (Acoustic Louver)นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการออกแบบและติดตั้ง Acoustic Louver ทั้งแบบ galvaniced steel และแบบ stainless steel เพื่อช่วยลดความดังเสียงจากช่องลม โดยมากอคูสติคบานเกล็ดแบบนี้จะใช้ร่วมกับระบบการแก้ปัญหาเสียงดังแบบอื่นๆ เช่น ม่านกั้นเสียงแบบถอดได้ (Sound Curtain) กล่องครอบลดเสียง (Sound Enclosures) ผนังกันเสียง (Sound Wall Barrier) และห้องเก็บเสียง (Sound Control Rooms) วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้อัตราไหลผ่านของอากาศยังอยู่ในระดับปกติ ในขณะที่ระดับเสียงบริเวณนั้นจะต้องลดลง และเพื่อให้ได้ผลด้านลดเสียงดังดีที่สุด เราจึงแนะนำ acoustic louver ที่ออกแบบและใช้งานร่วมกับฉนวนซับเสียงคุณภาพสูงอย่าง Thermo E-Glass Needle Mat จาก HKO Germany ปัจจัยในการเลือกใช้ อคูสติคบานเกล็ด (Acoustic Louver) มีปัญหาเสียงดังที่เกิดจากย่านความถี่เสียงระดับกลางถึงสูง ความดันลมต้องไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนน้อยที่สุด (minimized pressure drop) ไม่เป็นตัวการก่อให้เกิดความร้อนสะสม […]

กล่องครอบลดเสียงดัง

กล่องครอบลดเสียง

กล่องครอบลดเสียงดัง วัสดุคุณภาพจากเยอรมนี กล่องครอบลดเสียง(Sound Enclosures) กล่องครอบลดเสียง หรือ “steel sound enclosure” หรือ “ห้องเก็บเสียงแบบแยกชิ้น” เป็นอุปกรณ์ที่ลดเสียงดังลงได้อย่างเห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะเสียงดังที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทางนิวเทค อินซูเลชั่น ได้เข้าใจถึงการออกแบบและการติดตั้งกล่องครอบลดเสียงเป็นอย่างดีว่า นอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการระบายความร้อนที่ดีและความสะดวกในการซ่อมบำรุง ภายหลังมีการติดตั้งกล่องครอบลดเสียงเสร็จแล้วอีกด้วย การพิจารณาจัดทำ sound enclosures เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักร ควรทำทุกด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน) เพื่อให้เสียงถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในกล่องและมีเพียงเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหูเท่านั้นที่สามารถผ่านออกมาได้ โดยมากระดับเสียงที่ลดลงภายหลังติดตั้ง sound enclosures จะอยู่ที่ประมาณ 18-30 dBA แนวทางในการพิจารณาก่อนการเลือกใช้ กล่องครอบลดเสียง (Sound Enclosures) เมื่อติดตั้งกล่องครอบลดเสียงแล้ว จะมีผลกระทบกับกระบวนการทำงานอื่นหรือไม่ มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบแสงสว่างเพิ่มภายใน sound enclosure หรือไม่ ระบบระบายอากาศหากจำเป็นต้องมี ควรเลือกเป็นแบบธรรมดาหรือแบบมีพัดลมช่วย ความสะดวกของการเข้าไปทำงานหรือซ่อมบำรุง หลังจากติดตั้งกล่องเก็บเสียงแล้วเสร็จ ระดับเสียงดังที่ลดลง คุ้มค่าแค่ไหนกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบที่ต้องจ่ายไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากปัญหาเสียงดังลดลงหรือหายไปแล้ว จะมีปัญหาอื่นจากกล่องกันเสียง […]

ผนังกันเสียง

ผนังกันเสียงดัง

ผนังกันเสียง วัสดุนำเข้าจากเยอรมนี   ผนังกันเสียง หรือเรียกกันหลายชื่อว่า “ผนังกั้นเสียง” “ผนังอคูสติค” “ผนังเก็บเสียง” “อคูสติควอลล์” และ “ระบบผนังกันเสียง” นิยมใช้เพื่อ แก้ปัญหาเสียงดัง แก้ปัญหาเสียงสะท้อน สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือที่โล่ง ทั้งในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังเครื่องจักรและระบบการผลิต หรือในอาคาร ทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัย เป็นการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงโดยใช้หลักการ สะท้อนเสียง ออกไปไม่ให้ทะลุผ่านผนังนั้น (soundproof wall) หรือ ดูดซับเสียง (sound-absorption wall) จากด้านหนึ่งเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนก่อนส่งผ่านออกไปยังด้านตรงข้าม ในระดับเสียงที่ลดลง จนผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกรำคาญ หรือเกิดอันตรายต่อระบบประสาทหู ปัจจัยที่ทำให้ผนังกั้นเสียง มีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน และลดระดับเสียงลงได้ไม่เท่ากัน ได้แก่ วัสดุที่นำมาใช้สำหรับผนังนั้น เสียงแวดล้อม และ ความคาดหวังหรือข้อกฎหมายที่เสียงจะต้องลดลง เป็นต้น โดยส่วนมากพบว่า ผนังกั้นเสียง จะเป็นระบบผนังเบาที่ไม่สามารถถอดหรือแยกชิ้นได้ และเหมาะกับผนังห้องหรือผนังอาคาร สำหรับโครงการหรืออาคารที่ ต้องการลดเสียงดัง ผนังกันเสียง ส่วนใหญ่ จะเป็นผนังที่มี ฉนวนดูดซับเสียง เป็นส่วนประกอบอยู่ตรงกลางและมี ฉนวนกันเสียง ติดกับผนังด้านใดด้านหนึ่ง […]

ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้

ฉนวนลดเสียงเครื่องจักรโรงงาน

ฉนวนกันเสียง วัสดุนำเข้าจากเยอรมนี ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ ถูกนำมาใช้สำหรับติดตั้งโดยตรง ลงบนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ มีชื่อเรียกหลายชื่อตามความเข้าใจของผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน เช่น “ฉนวนลดเสียงดังแบบถอดได้” “ฉนวนดูดซับเสียงเครื่องจักร” “แจ็คเก็ตกันเสียง” “แจ็คเก็ตลดเสียงแบบถอดได้” หรือ “ฉนวนผ้าซับเสียง” ด้วยความที่ถูกออกแบบ และผลิตให้ใช้กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังโดยตรง ฉนวนซับเสียงแบบนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องมีการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด (preventive maintenance) รวมถึงท่อลำเลียงของเหลวของไหลที่ต้องมีการเปลี่ยนปะเก็นหน้าแปลน เมื่อถึงคราวชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน และเหมาะเป็นพิเศษกับแหล่งกำเนิดเสียงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคบๆหรือพื้นที่จำกัด ที่ไม่สามารถสร้างกล่องครอบลดเสียงหรือห้องเก็บเสียงได้ ข้อดีของฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ ติดตั้งโดยตรงบนแหล่งกำเนิดเสียง ทำให้ลดเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 12-15 dBA เป็นฉนวนกันเสียงระบบปิด ที่เหมาะสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่จำกัด ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพราะออกแบบให้มีการถอดและใส่ได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ถอดฉนวนกันเสียงออกเฉพาะจุดที่ต้องการได้ ไม่จำเป็นต้องรื้อฉนวนออกทั้งหมด ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ ได้มาตรฐาน ASTM E84-03 (Flame & Smoke Index = 0) กันน้ำและสารเคมี หรือแบบกันแสงยูวีและกรดจากฝนเมื่อต้องการใช้นอกอาคาร มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดที่มีการฉีกขาดชำรุดได้ สามารถออกแบบให้ติดตั้งกับชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนหรือรูปแบบยากๆได้ ไม่ต้องดัดแปลงโครงสร้างอาคาร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งฉนวนกันเสียง ผลิตในประเทศไทย ด้วยวัสดุนำเข้าคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650