วิธีเลือก แผ่นซับเสียง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผ่นซับเสียง

วิธีเลือก แผ่นซับเสียง สำหรับการแก้ปัญหา เสียงดัง ในห้องต่างๆ ที่แนะนำ มีดังนี้

สำหรับแก้ปัญหาในห้องชุดหรือคอนโด

แผ่นซับเสียงกับการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนในห้องพักอาศัยอย่างคอนโดมิเนียม ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าปัญหาเสียงรบกวนของห้องชุดที่มีผนังร่วมกันคือเสียงจากแต่ละห้องทะลุผ่านถึงกัน มากกว่าที่จะเป็นเสียงรบกวนจากเสียงก้องและเสียงสะท้อนภายในห้องเอง แต่หากมีประเด็นให้ต้องใช้แผ่นซับเสียงในห้องคอนโด วิธีการเลือกก็คือ แผ่นซับเสียงนั้นต้องไม่ผลิตจากวัสดุที่มีอันตรายต่อระบบหายใจ หรือมีฝุ่น เส้นใย ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หากเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ หรือไม่ลามไฟ ก็ยิ่งเพิ่มความปลอดภัย

 

สำหรับแก้ปัญหาในห้องประชุม

วิธีการเลือกแผ่นซับเสียงในห้องประชุม อันดับแรกต้องกำหนดงบประมาณที่จะทำการลงทุนติดตั้งแผ่นซับเสียงก่อน เมื่อทราบแล้วจึงไปกำหนดสเป็คหรือคุณสมบัติของแผ่นซับเสียง จากนั้นให้ทำการคำนวณหาค่า RT60 หรือค่าการสะท้อนของเสียงก่อนและหลังการติดตั้งแผ่นซับเสียง เพื่อประเมินการลดลงของเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนในห้องประชุม หากพบว่าระดับค่าการสะท้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ประมาณ 0.5-0.7 วินาที) ก็ถือว่าการเลือกแผ่นซับเสียงแบบนั้นบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน

 

สำหรับแก้ปัญหาในห้องซ้อมดนตรี

ห้องซ้อมดนตรีก้บแผ่นซับเสียงเป็นของคู่กัน การติดแผ่นซับเสียงในห้องซ้อมดนตรีสามารถติดได้เต็มพื้นที่หรือติดเฉพาะบางพื้นที่ ขึ้นอยู่กับล้กษณะ ขนาด และประเภทของเครื่องดนตรีภายในห้องนั้น วิธีการเลือกแผ่นซับเสียงก็คือ ต้องมีค่า SAC หรือสัมประสิทธิ์การซับเสียง ที่เหมาะสมกับประเภทเครื่องดนตรีและสไตล์การซ้อมที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้น การเลือกแผ่นซับเสียงแบบนี้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยให้เสียงภายในห้องซ้อมไม่แห้ง (death sound) หรือขาดอรรถรสของการเล่นสดไป

 

สำหรับแก้ปัญหาในโรงงาน

การใช้แผ่นซับเสียงแก้ปัญหาเสียงก้องในโรงงาน นิยมใช้เฉพาะบางกรณีหรือบางประเภทกิจการ เช่น แก้ปัญหาเสียงสะท้อนทิ่เกิดขึ้นภายในห้องลำเลียงขวดแก้ว หรือห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ วิธีการเลือกแผ่นซับเสียง กรณีที่เป็นโรงงานอาหารและเครื่องดื่มก็คือ วัสดุที่ใช้ผลิตแผ่นซับเสียงต้องไม่มีโอกาสปนเปื้อน ต้องไม่เป็นเชื้อรา และไม่มีเส้นใยที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ส่วนรูปแบบการติดตั้ง วิธ๊การติดตั้ง และอายุการใช้งานของแผ่นซับเสียง จะขึ้นอยู่กับงบประมาณและเงื่อนไขในการเลือกมาใช้งานของแต่ละโรงงาน เช่น บางพื้นที่ แผ่นซับเสียงต้องกันน้ำหรือกันลามไฟ เป็นต้น

 

สำหรับแก้ปัญหาในร้านอาหาร

ในร้านอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ่ที่การเล่นดนตรีสดหรือเปิดเพลงจากเครื่องเล่น จะมีปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงก้องจากการสะท้อนของเสียงด้วยเช่นกัน วิธีการเลือกแผ่นซับเสียงคือ จะต้องเป็นวัสดุที่สามารถติดตั้งได้สะดวกทั้งแนวตั้ง (ติดที่ผนัง) และแนวนอน (ติดเหนือศีรษะ) และไม่จำเป็นต้องมีความหนามากเท่ากับแผ่นซับเสียงที่ใช้ในห้องซ้อมดนตรีหรือใช้ในโรงงาน เพราะระดับพลังงานเสียงในร้านอาหารจะต่ำกว่าระดับพลังงานเสียงในห้องซ้อมดนตรีมากพอสมควร ที่สำคัญคือควรเลือกแผ่นซับเสียงชนิดไม่ลามไฟและมีควันพิษน้อยที่สุดเมื่อเกิดอัคคีภัย

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650