แก้เสียงรบกวนด้วยฉนวนกันเสียงหรือแผ่นซับเสียง

แผ่นซับเสียง

นิยามของคำว่า “เสียงรบกวน”
เสียงรบกวนคือ “เสียงที่เราไม่ต้องการได้ยิน” ไม่ว่าเสียงนั้นจะดังหรือเบา จะเป็นเสียงดังต่อเนื่องหรือเป็นเสียงกระแทก จะเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตาม หากเป็นเสียงที่เราไม่อยากได้ยิน นั่นคือเสียงรบกวน การวัดระดับเสียงรบกวนมีสองแบบคือ 1) วัดโดยใช้เครื่องวัดเสียงตามข้อกำหนดและระเบียบวิธีการวัดเสียงรบกวนของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งระบุให้มีความต่างของเสียงไม่เกิน 10 dBA (ขณะที่มีการรบกวนและขณะที่ไม่มีการรบกวน) และ 2) วัดโดยใช้ความรู้สึกของผู้ถูกรับเสียง หากค่าการรบกวนไม่เกิน 10 dBA แต่ปรากฎว่าผู้รับเสียงมีความเดือดร้อนรำคาญ ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน ก็ถือว่าเป็นการรบกวนหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับข้อกฎหมายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทำความรู้จัก ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันเสียงหมายถึง “วัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานพลังงานที่ทำให้ความดันบรรยากาศเปลี่ยนไป” เมื่อระดับความดังเสียงเกิดจากแรงดันอากาศรอบๆตัวเราถูกความสั่นสะเทือนทำให้เปลี่ยนไป คลื่นพลังงานดังกล่าวที่เข้ามากระทบหูของเรา ทำให้สมองเราเกิดการรับรู้หรือได้ยินเป็นเสียงต่างๆขึ้นมา ฉนวนกันเสียงจะทำหน้าที่ต้านทานพลังงานเสียงให้ทะลุผ่านได้ยากที่สุด หรือทะลุผ่านแต่เหลือพลังงานเสียงน้อยลงจนไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับเสียง ฉนวนกันเสียงจะต่างกับวัสดุกันเสียงคือ ฉนวนกันเสียงโดยมากจะอยู่ในรูปของเส้นใยหรือรูพรุน เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิน ฉนวนใยโพลีเอสเตอร์ แต่วัสดุกันเสียงจะอยู่ในลักษณะเป็นแผ่น ก้อน ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น แผ่นคอนกรีต อิฐตัน ยางหล่อ แผ่นคอมโพสิต

ฉนวนกันเสียง

ทำความรู้จัก แผ่นซับเสียง
แผ่นซับเสียงหมายถึง “วัสดุที่มีความสามารถในการรองรับพลังงานเสียงและมีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงน้อยที่สุด” แผ่นซับเสียงโดยมากจะมีเนื้อวัสดุที่ไม่ต่อเนื่องกัน เพื่ออาศัยโพรงหรือช่องอากาศในเนื้อวัสดุ ได้ให้คลื่นเสียงเดินทางผ่านเข้าไปตามช่องว่างเหล่านั้นและเกิดการสะท้อนกลับได้น้อยที่สุด แผ่นซับเสียงที่ดูดซับพลังงานเสียงไว้ไม่ได้ทั้งหมด จะยอมให้พลังงานเสียงส่วนเกินทะลุผ่านออกไปยังอีกด้านหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้เอง หากเราเลือกใช้แผ่นซับเสียงที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดเสียงและสภาพแวดล้อม นอกจากเสียงจะทะลุแผ่นซับเสียงแล้วยังสะท้อนกลับหรือแผ่นซับเสียงนั้นเก็บพลังงานเสียงได้น้อยด้วย
เลือกอะไรดี “ฉนวนกันเสียง” หรือ “แผ่นซับเสียง”

การจะตัดสินใจเลือกใช้ระหว่างฉนวนกันเสียงหรือแผ่นซับเสียงนั้น ประการแรกต้องสรุปปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนว่าเป็นเสียงรบกวนที่มาจากด้านในหรือว่าด้านนอกห้อง (พื้นที่รับเสียง) หากเสียงรบกวนมาจากภายนอกห้องก็จะใช้ระบบฉนวนกันเสียงในการลดเสียงรบกวน แต่หากเสียงที่ไม่พึงปราถนาเกิดขึ้นภายในห้องหรืออาคารก็ต้องใช้วัสดุหรือแผ่นซับเสียงในการลดเสียงรบกวน ข้อผิดพลาดที่พบเจอได้มากก็คือ การนำแผ่นซับเสียงมากรุที่ผนังห้องนอนเพื่อลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะบนถนนนอกบ้าน จริงอยู่ว่าการติดแผ่นซับเสียงในผนังห้องอาจทำให้เสียงจากด้านนอกทะลุผ่านผนังห้องได้น้อยลง แต่แผ่นซับเสียงก็ยังขาดคุณสมบัติในการกันเสียงที่ดีเหมือนฉนวนกันเสียง ส่งผลให้เสียงอาจจะเบาลงแต่ความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงภายนอกมิได้หมดไปนั่นเอง

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650