ฉนวนกันเสียง คุณภาพ วัสดุเยอรมนี ติดต่อ Newtech Insulation

นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันเสียง ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันความร้อน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนประหยัดพลังงานแบบถอดได้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีของ ฉนวนกันความร้อนประเภทต่างๆ จากทางผู้ผลิตฉนวนชั้นนำของโลกคือ HKO Germany จนสามารถนำวัสดุที่ทันสมัย ปลอดภัย และราคาไม่แพง จากทางยุโรปมาประยุกต์ใช้กับ งานฉนวนกันเสียง และ แผ่นซับเสียง ในเมืองไทยได้ โดยทางเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคงานบริการ ในการ แก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่มีปัจจัย และสภาพแวดล้อม ในการสร้างปัญหาด้านเสียง ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

“เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” เป็นสโลแกนที่ทำให้ลูกค้ายอมรับ และเข้าใจถึง แนวทางการทำงานด้านเสียง โดยทาง นิวเทค อินซูเลชั่น เห็นว่า การแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน การแก้ไขปัญหาเสียงดังของเครื่องจักร การแก้ปัญหาเสียงก้องในอาคาร ไม่ใช่แค่ การกรุฉนวนกันเสียง หรือ ฉนวนซับเสียง แต่เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ที่จะ แก้ปัญหาด้านเสียง จะต้องเข้าใจถึงสาเหตุ ประเภทและลักษณะของเสียงนั้นเป็นอย่างดี จึงจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังได้ผลตรงกับความต้องการ โดยในบางครั้งพบว่าไม่จำเป็นต้อง ติดตั้งฉนวนลดเสียงดัง หรือ ทำผนังกั้นเสียงเลย ก็สามารถ แก้ปัญหามลภาวะทางเสียงนั้นได้

ผนังกันเสียง หรือเรียกกันหลายชื่อว่า “ผนังกั้นเสียง” “ผนังอคูสติค” “ผนังเก็บเสียง” “อคูสติควอลล์” และ “ระบบผนังกันเสียง” นิยมใช้เพื่อ แก้ปัญหาเสียงดัง แก้ปัญหาเสียงสะท้อน สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือที่โล่ง ทั้งในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังเครื่องจักรและระบบการผลิต หรือในอาคาร ทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัย เป็นการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงโดยใช้หลักการ สะท้อนเสียง ออกไปไม่ให้ทะลุผ่านผนังนั้น (soundproof wall) หรือ ดูดซับเสียง (sound-absorption wall) จากด้านหนึ่งเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนก่อนส่งผ่านออกไปยังด้านตรงข้าม ในระดับเสียงที่ลดลง จนผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกรำคาญ หรือเกิดอันตรายต่อระบบประสาทหู ปัจจัยที่ทำให้ผนังกั้นเสียง มีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน และลดระดับเสียงลงได้ไม่เท่ากัน ได้แก่ วัสดุที่นำมาใช้สำหรับผนังนั้น เสียงแวดล้อม และ ความคาดหวังหรือข้อกฎหมายที่เสียงจะต้องลดลง เป็นต้น โดยส่วนมากพบว่า ผนังกั้นเสียง จะเป็นระบบผนังเบาที่ไม่สามารถถอดหรือแยกชิ้นได้ และเหมาะกับผนังห้องหรือผนังอาคาร สำหรับโครงการหรืออาคารที่ ต้องการลดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ ถูกนำมาใช้สำหรับติดตั้งโดยตรง ลงบนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ มีชื่อเรียกหลายชื่อตามความเข้าใจของผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน เช่น “ฉนวนลดเสียงดังแบบถอดได้” “ฉนวนดูดซับเสียงเครื่องจักร” “แจ็คเก็ตกันเสียง” “แจ็คเก็ตลดเสียงแบบถอดได้” หรือ “ฉนวนผ้าซับเสียง” ด้วยความที่ถูกออกแบบ และผลิตให้ใช้กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังโดยตรง ฉนวนซับเสียงแบบนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องมีการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด (preventive maintenance) รวมถึงท่อลำเลียงของเหลวของไหลที่ต้องมีการเปลี่ยนปะเก็นหน้าแปลน เมื่อถึงคราวชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน และเหมาะเป็นพิเศษกับแหล่งกำเนิดเสียงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคบๆหรือพื้นที่จำกัด ที่ไม่สามารถสร้างกล่องครอบลดเสียงหรือห้องเก็บเสียงได้

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650