Tag Archives: แหล่งกำเนิดเสียง

วิเคราะห์ แหล่งกำเนิดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงโรงงาน

แหล่งกำเนิดเสียงดัง   วิเคราะห์ แหล่งกำเนิดเสียงดัง เมื่อมี ปัญหาเรื่องเสียงดังในโรงงาน หรือ เสียงดังในอาคาร ที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือ เสียงนั้นได้สร้างความรำคาญ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ต้องใช้สถานที่เหล่านั้น สิ่งสำคัญในการ แก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง คือ การวิเคราะห์หารายละเอียดเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆในบริเวณนั้น ทั้ง ระดับความดังของเสียง ความเข้มของเสียง และ ความถี่ของเสียง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของ มลภาวะทางเสียง ณ จุดนั้น หลายครั้งที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสถานที่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักจะละเลยเรื่องสำคัญนี้ไป โดยมุ่งแต่การเลือกใช้ฉนวนกันเสียงทั่วไป ที่มีขายตามท้องตลาด ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นกันเสียง แผ่นซับเสียง แผ่นเก็บเสียง และ ฉนวนกันเสียง โดยไม่ทราบว่า ทำไมถึงต้องใช้วัสดุเหล่านั้น มาแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่เผชิญอยู่ ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสียงไม่ตรงจุด ไม่เห็นผล เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าตามมา การทำแผนที่เสียง(sound map) หรือ noise path ด้วยเครื่องมือที่เที่ยงตรง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650