Tag Archives: เสียงดังที่เกิดจากเครื่องยนต์

ปัญหา เครื่องยนต์เสียงดัง

ฉนวนลดเสียงดังเครื่องยนต์รถ

เครื่องยนต์เสียงดัง เครื่องปั่นไฟเสียงดัง ห้องควบคุมเสียงดัง / เครื่องปั่นไฟ ที่มาและสาเหตุของปัญหา เสียงดังที่เกิดจากเครื่องยนต์และ เสียงดังที่เกิดจากเครื่องปั่นไฟ รวมถึงเครื่อง fire pump ในหลายโรงงาน กลายเป็น แหล่งกำเนิด เสียงดังรำคาญ เมื่อเครื่องทำงาน ทั้งในการทำงานจริงระยะยาวหลายชั่วโมง และ การทำงานแบบทดสอบความพร้อมของเครื่องเป็นบางครั้ง เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีชุมชนล้อมรอบ ที่ต้องทำการทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิงทุกๆ 2 สัปดาห์ ครั้งละแค่ 30 นาที กลับมีปัญหาที่คาดไม่ถึงคือการโดนร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับโรงงาน (แนวที่เครื่องติดตั้ง) เมื่อทำการ วัดระดับเสียงพบว่า มีค่าเสียงในห้องเครื่องอยู่ที่ 90-95 dBA แต่วัดเสียงแนวกำแพงโรงงานที่อยู่ติดกับหมู่บ้านมีค่าถึง 75-80 dBA ดูเหมือนเสียงจะไม่เกินค่าที่กฎหมายกำหนด แต่คลื่นความถี่เสียง ที่วัดได้พบว่าอยู่ในย่าน ความถี่ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการได้ยิน (ส่งผลให้นอนไม่หลับ เครียด หงุดหงิด) ข้อมูลของระดับเสียงจากการวัดจริง ห่างจากเครื่อง 1 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 800 kW -> 90-95 dBA เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติขนาด […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650