Tag Archives: เครื่องบดสับเสียงดัง

ปัญหาเสียงดัง ของ เครื่องบดสับย่อย

เครื่องบดสับย่อย

เครื่องบดสับย่อย เสียงดังเกินไป!!! เครื่องบด เครื่องสับ และเครื่องย่อยมี ปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่เหมือนกัน คือ มีเสียงดังที่เกิดจากวัตถุกระทบกับผนังเครื่อง และ วัตถุกระทบกันเองจากการแปรรูปชิ้นส่วนใหญ่ให้เป็นชิ้นส่วนที่เล็กลง เสียงดังที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล หรือทำให้วัตถุดิบเล็กลงนี้ บางครั้งให้เสียงที่มีระดับความดังสูงถึง 110-115 dBA เช่น เครื่องย่อยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6” ที่มีความหนาท่อตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไปเมื่อทำการย่อยด้วยเครื่องขนาด 300 kW จะก่อให้เกิดเสียงดังรำคาญ ที่ความถี่ตั้งแต่ 400-12000 Hz ด้วยระดับความดังเสียงสูงสุดที่ 112 dBA หากไม่มีระบบป้องกันเสียงที่ดี เสียงที่ดังขนาดนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยินภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน แม้จะสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ในการปฏิบัติงานแล้วก็ตาม ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงดังที่เกิดจากกระบวนการย่อยหรือรีไซเคิลนี้ ตัวอย่างเครื่องจักรที่เข้าข่ายเครื่องบด เครื่องสับ เครื่องย่อย เครื่องย่อยท่อพีวีซี ในอุตสาหกรรมท่อน้ำ เครื่องสับไม้ขนาดใหญ่ สำหรับทำเชื้อเพลิงหรือขี้เลื่อย เครื่องบดหินปูน ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ แนวทางการแก้ไข วิธีการ แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยหรือเครื่องรีไซเคิล ทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหน้างานและเงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักร แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่ การติดตั้งฉนวนกันเสียง ลงไปบนตัวเครื่อง […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650