Tag Archives: ออกแบบระบบลดเสียง

บริการ ออกแบบระบบลดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงดัง

ออกแบบระบบลดเสียงดัง   ออกแบบระบบลดเสียง เสียงดังที่ก่อให้เกิดความรำคาญทั้งในโรงงาน และ เสียงดังที่บ้านพักอาศัย มีรูปแบบและคุณลักษณะจำเพาะที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้วิธีการแก้ปัญหา และการเลือกใช้วัสดุแตกต่างกัน การออกแบบระบบลดเสียงดัง เป็นอีกขั้นตอนที่จำเป็นในกระบวนการลดเสียง ฉนวนกันเสียง เพราะขั้นตอนการออกแบบระบบลดเสียงจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และระยะเวลาในการทำงาน การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง การออกแบบระบบลดเสียงเป็นกระบวนการที่จะกระทำต่อจาก งานวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (บางกรณีอาจเริ่มทำไปพร้อมกันได้) ซึ่งปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการออกแบบคือ เสียงหลัก (primary noise source) เสียงรอง (secondary noise source) เสียงแวดล้อม (background noise) วัตถุหรือรูปร่างของแหล่งกำเนิดเสียง ความต้องการที่แท้จริงในการแก้ปัญหาเสียงของทางลูกค้า ทฤษฎีในการแก้ปัญหาและข้อจำกัดหน้างานจริง งบประมาณที่ลูกค้าจัดสรรไว้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ระยะเวลาที่ทำงานแก้ปัญหาเสียงดังได้ (เริ่มจนจบโครงการ) การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง เสียงดัง หรือ เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ตั้งแต่ต้น เช่น ตอนสร้างโรงงาน สร้างสถานที่วางเครื่องจักร หรือสร้างบ้านพักอาศัย ทำให้พบปัญหาด้านเสียงในภายหลังเมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรหรือสถานที่ จุดนี้เองที่ทำให้ขั้นตอนการออกแบบระบบลดเสียง ต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องตามหลักวิชา เพราะการออกแบบระบบลดเสียงที่ขาดประสบการณ์ อาจทำให้เสียงหลักเงียบ แต่ปัญหาเสียงรองหรือเสียงแฝงจะเกิดขึ้นมาแทน […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650