Tag Archives: การวิเคราะห์ปัญหาเสียงดังโรงงาน

การวิเคราะห์ปัญหา เสียงดังในโรงงาน

การวิเคราะห์ปัญหา เสียงดังในโรงงาน นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการแก้ปัญหาเสียงดังที่เกิดจากเครื่­องจักรทุกประเภทในโรงงาน หากท่านกำลังประสบปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง­ในไลน์ผลิต หรือข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ลองติดให้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงของเรา ได้เข้าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก­้ไข เพื่อลดปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำง­านของเครื่องจักร ทางเรายินดีให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุแ­ละวิธีแก้ป้ญหาเสียงดัง ตามงบประมาณที่หน่วยงานท่านได้จัดเตรียมไว­้ พร้อมการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลงและค­ุณภาพงานในการติดตั้ง “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” ต้องการข้อมูลด้านเสียงก่อนตัดสินใจสามารถ­ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด โทร 02-583-7084 ติดต่อ sales@newtechinsulation.com

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650