งานลดเสียงเครื่องแยกกาก Noise control for extractor

ฉนวนกันเสียง

Noise control for extractor อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับ ลดเสียงดัง เครื่องแยกกาก
เครื่องแยกกากหรือเครื่องบีบกาก ส่วนใหญ่จะมีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเครื่องจะทำหน้าที่บีบอัดวัตถุดิบส่วนปลายที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นต้นมาแล้ว ให้ได้ส่วนที่เป็นน้ำและส่วนที่เป็นเนื้อวัตถุดิบออกจากกัน กระบวนการทำงานของเครื่องแยกกากที่เกิดเสียงดังรำคาญคือ ขั้นตอนที่มอเตอร์ทำการอัดวัตถุดิบที่อยู่ในเครื่อง ทำให้มีเสียงดังพร้อมความสั่นสะเทือนกระทบกับผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้เครื่องแยกกาก โดยทั่วไประดับเสียงขณะที่มีการแยกกากจะสูงกว่า 90 dBA

เนื่องจากเครื่องแยกกากเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม บางครั้งจึงถูกติดตั้งและใช้งานในห้องคลีนรูมหรือพื้นที่ที่ต้องมีการล้างทำความสะอาดแทบตลอดเวลาที่มีการทำงาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีทั้งไอน้ำร้อน ความร้อนแผ่ และความชื้นหรือสภาวะเปียกและแห้งสลับกันไปมา การลดเสียงหรือการควบคุมเสียงดัง จากกระบวนการแยกกากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการลดเสียงเครื่องจักรทั่วๆไป

หากจะแก้ปัญหาที่ทางผ่านเสียงของเครื่องแยกกาก ฉนวนกันเสียงหรือแผ่นซับเสียงที่จะนำมาใช้ ต้องเป็นชนิดไร้ฝุ่นหรือมีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตได้ ต้องกันน้ำและไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีหน้าที่ควบคุมหรือทำงานอยู่กับเครื่องแยกกาก ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น มีความเข้าใจและความชำนาญด้านการเลือกวัสดุและวิธีการติดตั้ง สำหรับลดเสียงดังรำคาญจากเครื่องจักรเป็นอย่างดี การลดเสียงดังจากเครื่องแยกกากด้วยวัสดุและการออกแบบจากทางเรา จึงให้ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงที่ลดลงประมาณ 8-15 dBA เป็นส่วนใหญ่ (ขึ้นอยู่กับระดับเสียงพื้นฐานในโรงงานแต่ละที่ด้วย)

การลดเสียงดังจากเครื่องแยกกาก สามารถทำได้ทั้งการติดตั้งแจ็ดเก็ตลดเสียง (acoustic jackets) ลงไปที่บริเวณส่วนบนของเครื่อง หรือทำห้องกันเสียง (soundproofing room) หรือจะทำทั้งสองวิธีการก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลดเสียงและระดับเสียงที่ตัองการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งสองวิธีการลดเสียงที่กล่าวมา มีค่าใช้จ่ายและระดับเสียงลดลงที่ไม่เท่ากัน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำผลดีผลเสียของแต่ละวิธี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละโรงงาน รวมไปถึงงบประมาณสำหรับดำเนินการลดเสียงจากเครื่องแยกกากด้วย

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650