วิเคราะห์ แหล่งกำเนิดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงโรงงาน

แหล่งกำเนิดเสียงดัง

  • ฉนวนกันเสียง

 

วิเคราะห์ แหล่งกำเนิดเสียงดัง เมื่อมี ปัญหาเรื่องเสียงดังในโรงงาน หรือ เสียงดังในอาคาร ที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือ เสียงนั้นได้สร้างความรำคาญ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ต้องใช้สถานที่เหล่านั้น สิ่งสำคัญในการ แก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง คือ การวิเคราะห์หารายละเอียดเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆในบริเวณนั้น ทั้ง ระดับความดังของเสียง ความเข้มของเสียง และ ความถี่ของเสียง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของ มลภาวะทางเสียง ณ จุดนั้น หลายครั้งที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสถานที่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักจะละเลยเรื่องสำคัญนี้ไป โดยมุ่งแต่การเลือกใช้ฉนวนกันเสียงทั่วไป ที่มีขายตามท้องตลาด ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นกันเสียง แผ่นซับเสียง แผ่นเก็บเสียง และ ฉนวนกันเสียง โดยไม่ทราบว่า ทำไมถึงต้องใช้วัสดุเหล่านั้น มาแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่เผชิญอยู่ ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสียงไม่ตรงจุด ไม่เห็นผล เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าตามมา

ฉนวนกันเสียง

การทำแผนที่เสียง(sound map) หรือ noise path ด้วยเครื่องมือที่เที่ยงตรง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง ที่มีประสบการณ์ตรง ในการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง จะทำให้การเลือกใช้วิธีการ หรือวัสดุในการแก้ปัญหานั้น มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบางครั้งเราพบว่า แผ่นซับเสียง หรือ ฉนวนกันเสียง เพียงอย่างเดียว ไม่อาจจะแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังได้ตามที่เราคาดหวัง หรือในบางกรณีจะพบว่า เพียงแค่เราเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเข้าไป ก็จะช่วยให้เสียงที่ดังจนรำคาญอยู่นั้น ลดระดับความดัง และ ลดระดับความเข้มของเสียง ลงมาอยู่ในระดับปกติ หรืออยู่ในระดับที่ไม่รำคาญอีกต่อไป

    แนวทางในการ วิเคราะห์ แหล่งกำเนินเสียงดัง

  • วิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
  • วิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงเพื่อเลือกวัสดุซับเสียงหรือแผ่นซับเสียง
  • วิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงเพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา

Sound:

เสียง คือ พลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่าน ซึ่งตัวกลางนี้อาจเป็นอากาศ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ และการสั่นสะเทือนนี่เองเป็นเหตุให้เกิดการอัดและขยายตัวของอากาศสลับกันไป ส่งผลให้ความดันบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงต่ำสลับกันเป็นคลื่น ที่เรียกว่า “คลื่นเสียง” เมื่อคลื่นเสียงในอากาศมากระทบกับหูของมนุษย์ ระบบประสาทหูและสมองของมนุษย์ก็จะแปรผลและสั่งงาน เรียกว่า “การได้ยินและการตอบสนอง” นั่นเอง

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650