การ แก้ปัญหาเสียงดัง ในโรงงาน

แก้ปัญหาเสียงดัง

แก้ปัญหาเสียงดัง ในโรงงาน

วิเคราะห์ปัญหาเสียงดังและแนะนำวิธีการแก้ไข – Acoustical Consultant

นิวเทค อินซูเลชั่น ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเสียงดัง ทั้งในโรงงานและอาคารพักอาศัย ด้วยประสบการณ์และวัสดุกันเสียงคุณภาพจากเยอรมนี ทำให้เราแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงให้ลูกค้าได้ตรงจุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ตามระยะเวลาการทำงานที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าปัญหาด้านเสียงของท่านจะเกิดจากเครื่องจักรในโรงงาน กระบวนการผลิต และโครงสร้างหรือส่วนประกอบต่างๆของอาคารที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เราสามารถลดเสียงดังเหล่านี้ลงได้ในระดับที่ท่านต้องการ (ขึ้นอยู่กับเสียงแวดล้อมในบริเวณนั้น)

แก้ปัญหาเสียงดัง
ทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเสียงดังก่อนลงมือแก้ปัญหา

  • ช่วยให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงรอง
  • ด้วยเครื่องมือวัดเสียงที่แม่นยำ จะทำให้ทราบระดับความดังเสียงและคลื่นความถี่เสียง
  • ทำให้เลือกฉนวนกันเสียงหรือฉนวนซับเสียง ได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่
  • ทำให้ทราบถึงระดับความน่าจะเป็นและค่าใช้จ่ายในการทำโครงการลดเสียงดัง
  • ช่วยประเมินระยะเวลาในการทำงานของการติดตั้งระบบลดเสียง และช่วงเวลาที่ต้องเริ่มโครงการ
  • ช่วยให้มีทางเลือกในการลดเสียงดังมากกว่าหนึ่งทางเลือก เช่น การแก้ปัญหาทางกลแทนการซับเสียง
  • ทำให้ทราบถึงอุปสรรคหรือข้อจำกัดจริงหน้างาน ก่อนลงมือติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงานหรืออาคาร

รูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาเสียงดัง

  • สำรวจระดับเสียงทั้งพื้นที่ของแหล่งกำเนิดเสียง (comprehensive sound survey)
  • จัดทำแผนที่เสียง ในบริเวณโรงงาน (complete noise mapping)
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบลดเสียงแบบต่างๆ (soundproof feasible study)

เพราะการแก้ปัญหาเสียงดังทั้งในโรงงานและในอาคาร ไม่ใช่แค่การเลือกฉนวนกันเสียงไปหุ้มหรือไปบังแนวทางการเคลื่อนตัวของคลื่นเสียง แต่ต้องเข้าใจถึงสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาด้านเสียงนั้น เพื่อจะทำการแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยสุดและระยะเวลาการทำงานที่สั้นสุด อย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจปัญหาด้านเสียงดัง เป็นสาเหตุที่ต้องละเลยปัญหามลภาวะทางเสียงไป เพราะประสาทหูและระบบการได้ยินที่เสียหายแล้ว ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้อีก เริ่มมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงานในวันนี้ ด้วยการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงให้หมดไป ไว้ใจในบริการจากทาง นิวเทค อินซูเลชั่น “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง”

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650