เสียงเครื่องจักรดัง แก้เสียงดังเครื่องจักร จากการผลิต

ปรึกษาปัญหาเสียงดัง

เสียงเครื่องจักรดัง แก้เสียงดังเครื่องจักร

ปัญหา และ สาเหตุของปัญหา
โรงงาน และ ปัญหาเสียงดังจากการผลิต ดูจะเป็นสิ่งคู่กันมานานจนแยกกันแทบไม่ออก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ เช่น เสียงดังโรงหลอมเหล็ก เสียงดังโรงรีดเหล็กแผ่น เสียงดังโรงหล่อเหล็กแท่ง เสียงดังโรงงานรีไซเคิลชิ้นส่วนพลาสติค เสียงดังโรงงานปูนซีเมนต์ เสียงดังโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เสียงดังโรงงานสับไม้ เสียงดังโรงไฟฟ้า เสียงดังโรงกลั่น เสียงดังโรงแยกก๊าซ และ ปัญหาเสียงดังโรงงานอื่นๆที่มีระบบหม้อน้ำ หรือ เสียงดังเทอร์ไบน์ เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ซึ่ง ปัญหาเสียงดัง เหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับบุคลากรในโรงงานนั้นและชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงาน ซึ่งหากลุกลามบานปลายก็จะกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันไปเลยก็มี
ปัญหา เสียงเครื่องจักรดัง
ฉนวนกัน เสียงเสียงเครื่องจักรดัง

ปัญหา เสียงเครื่องจักรดัง ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้า เหล่านี้ เกิดขึ้นได้จาก

  • การสั่นสะเทือน
  • การกระทบกระแทกและเสียดสีกันของวัสดุ
  • เสียงของเหลวของไหลในท่อ
  • เสียงแรงดัน หรือวัตถุแหวกอากาศ
แนวทางแก้ไข
มลภาวะทางเสียง ที่เกิดจากการผลิตในโรงงาน มีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียง และความซับซ้อนของกระบวนการผลิตนั้น เช่น ปัญหาเรื่องเสียง สามารถแก้ไขได้โดยการทำ ผนังกั้นเสียง ห้องดูดซับเสียง ท่อลดเสียง กล่องเก็บเสียง แผ่นดูดกลืนเสียง ม่านเก็บเสียง หรือ หุ้มฉนวนกันเสียง ลงไปตรงๆ ที่แหล่งกำเนิดเสียง ก็สามารถ ลดเสียงดังรำคาญ ลงได้จนเป็นที่น่าพอใจ แต่บางปัญหา ต้องถึงกับปรับเปลี่ยน หรือ ดัดแปลงอุปกรณ์ หรือ วิธีการผลิตไปเลย จึงจะสามารถ แก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ได้หายขาดก็มี แนวทาง การแก้ไขที่สำคัญจึงอยู่ที่ “การจำกัด หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งกำเนิดเสียง ให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการ หรือ ลดระดับความเข้มของพลังงานเสียง ให้กลายเป็นพลังงานความร้อน หรือพลังงานอย่างอื่นแทน”

Sound:

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงได้ไม่เกิน 85 dBA ตลอดการทำงาน 8 ชั่วโมง สำหรับมาตรฐานเสียงโดยกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมกำหนดไว้ไม่เกิน 90 dBA ที่การทำงาน 7-8 ชั่วโมง และไม่เกิน 80 dBA หากเกิน 8 ชั่วโมงทำงาน และห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่มีระดับเสียงเกินกว่า 140 dBA

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650