ปัญหา เสียงพัดลมอุตสาหกรรม ดังเกินไป

ฉนวนกันเสียงพัดลมอุตสาหกรรม

ปัญหา เสียงพัดลมอุตสาหกรรม มลภาวะทางเสียง!!

ที่มาและสาเหตุของปัญหา เสียงพัดลมอุตสาหกรรม(Blower)

แทบทุกโรงงานที่ต้องมี พัดลมอุตสาหกรรม (Blower) ติดตั้งอยู่ในฝ่ายผลิต ซึ่งพัดลมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะให้แรงลมพร้อมกับการสั่นสะเทือน และเสียงดังจากใบมีดและมอเตอร์ รวมถึงการเสียดสีของลูกปืน ตามมา (air, vibration , and mechanic) ความเข้าใจผิดของหลายคนคือ เสียงเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็นเรื่องปกติเมื่อเครื่องทำงาน เพราะคิดว่าต้อง แก้ปัญหาเรื่องเสียงดังนี้ ด้วยวิธีการหุ้มฉนวนลดเสียงดังลงไปบนตัวเครื่องเท่านั้น และกังวลว่า การแก้ปัญหาเสียงดังด้วยวิธีนี้จะทำให้ใบพัดของพัดลมเกิดความร้อนสะสม และอาจมีการโก่งตัวของโลหะในที่สุด นับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาเสียงดังจากการทำงานของพัดลมอุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหาได้โดยการติดตั้ง silencer ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด

ฉนวนกันเสียงพัดลม

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือก silencer เพื่อแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม

  • ต้องเหมาะกับขนาดของพัดลมและมอเตอร์พัดลม
  • ต้องทำงานร่วมกับพัดลมและระบบระบายอากาศอื่นๆในโรงงานได้ดี
  • มีราคาและค่าติดตั้งสอดคล้องกับงบประมาณในโครงการลดเสียงดัง

แนวทางการแก้ไข

การแก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับระบบที่เกี่ยวเนื่องกัน ภายหลังแก้ปัญหานี้ได้แล้ววิธีการแก้ปัญหาต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ให้กับกระบวนการผลิต แนวทางการแก้ปัญหาที่ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น มักแนะนำและนำมาใช้ในการลดเสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรมมีดังนี้

  • เสียงดังที่เกิดจากอากาศ – ใช้วิธีการติดตั้ง silencer จะช่วยลดเสียงดังได้เห็นผลที่สุด
  • เสียงดังที่เกิดจากการสั่น – หากเป็นท่ออ่อน (flex) ให้หุ้มฉนวนซับเสียงลงบนท่อ
  • เสียงดังที่เกิดจากการเสียดสีทางกล – สามารถลดเสียงได้หลายทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • – belt guard ให้ติดตั้งแผ่นกันเสียงหรือโฟมซับเสียงลงไปตรงผิวโลหะ
  • – motor ให้เลือกใช้แบบ “Quiet Line Motor” หรือกำเนิดเสียงน้อยกว่า 80 dBA (full load)
  • – base หรือจุดวางเครื่องให้ทำการรองด้วยลูกยางรองแท่นเครื่อง เป็นต้น

 

Sound:

ระดับเสียงดังที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราที่บันทึกได้คือ180 dB เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ Krakatao ที่เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2426 เวลา 10:20 น. (มีผู้เสียชีวิต 3,000 คน) เสียงนี้ได้ยินไกลไปถึงเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย หากนึกไม่ออกว่า 180 dB ดังประมาณไหน ก็ให้นึกถึงเสียงเครื่องบินเจ็ทแล้วคูณด้วย 13 เท่าเข้าไป หรือเทียบได้กับการยืนแถวปากลำกล้องปืนไรเฟิลแรงสูงที่ยิงกระสุนออกมา (ใกล้หูเรา)

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650