ปัญหา เครื่องยนต์เสียงดัง

ฉนวนลดเสียงดังเครื่องยนต์รถ

เครื่องยนต์เสียงดัง เครื่องปั่นไฟเสียงดัง

ห้องควบคุมเสียงดัง / เครื่องปั่นไฟ ที่มาและสาเหตุของปัญหา
เสียงดังที่เกิดจากเครื่องยนต์และ เสียงดังที่เกิดจากเครื่องปั่นไฟ รวมถึงเครื่อง fire pump ในหลายโรงงาน กลายเป็น แหล่งกำเนิด เสียงดังรำคาญ เมื่อเครื่องทำงาน ทั้งในการทำงานจริงระยะยาวหลายชั่วโมง และ การทำงานแบบทดสอบความพร้อมของเครื่องเป็นบางครั้ง เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีชุมชนล้อมรอบ ที่ต้องทำการทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิงทุกๆ 2 สัปดาห์ ครั้งละแค่ 30 นาที กลับมีปัญหาที่คาดไม่ถึงคือการโดนร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับโรงงาน (แนวที่เครื่องติดตั้ง)
เสียงดังจากเครื่องยนต์
เสียงดังจากเครื่องยนต์

เมื่อทำการ วัดระดับเสียงพบว่า มีค่าเสียงในห้องเครื่องอยู่ที่ 90-95 dBA แต่วัดเสียงแนวกำแพงโรงงานที่อยู่ติดกับหมู่บ้านมีค่าถึง 75-80 dBA ดูเหมือนเสียงจะไม่เกินค่าที่กฎหมายกำหนด แต่คลื่นความถี่เสียง ที่วัดได้พบว่าอยู่ในย่าน ความถี่ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการได้ยิน (ส่งผลให้นอนไม่หลับ เครียด หงุดหงิด)

ข้อมูลของระดับเสียงจากการวัดจริง ห่างจากเครื่อง 1 เมตร

  • เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 800 kW -> 90-95 dBA
  • เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติขนาด 950 kW -> 95-100 dBA (container)

แนวทางการแก้ไข

การแก้ปัญหาเสียงดังของเครื่องยนต์ และ เครื่องปั่นไฟไม่สามารถทำการ ติดตั้งฉนวนกันเสียง หรือ แผ่นซับเสียง ลงไปบนเครื่องได้ตรงๆ ด้วยเหตุผลหลักคือการระบายความร้อนและการซ่อมบำรุง การทำกล่องครอบลดเสียง หรือ ห้องเก็บเสียง หรือ แม้แต่ ม่านกั้นเสียง รวมถึง ผนังดูดกลืนเสียง จึงเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้การ แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยังมีปัจจัยนอกเหนือจากเรื่องเสียงที่ต้องคำนึง คือระบบระบายความร้อนและระบบแสงสว่างภายหลังจากการ แก้ปัญหาเรื่องเสียง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หากท่านไม่แน่ใจว่าจะทำห้องเก็บเสียงให้กับเครื่องยนต์ของท่านได้หรือไม่ หรือหากทำได้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนเท่าไร ทางเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

Sound:

เสียงรบกวน (Noise) คือเสียงที่เราไม่อยากได้ยิน แบ่งย่อยได้เป็นเสียงต่อเนื่องและเสียงกระแทก เช่น เสียงเครื่องจักร เสียงเครื่องบิน เสียงระเบิด เสียงการจราจร เป็นต้น เสียงรบกวนนี้เกิดขึ้นได้จากเสียงที่มีเพียงความถี่เดียว หรือเสียงที่เกิดจากการผสมของความถี่เดียวหลายคลื่นรวมกัน หากรับฟังติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้ประสาทหูเสื่อมได้

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650