ปัญหาเสียงดัง ของ เครื่องบดสับย่อย

เครื่องบดสับย่อย

เครื่องบดสับย่อย เสียงดังเกินไป!!!

เครื่องบด เครื่องสับ และเครื่องย่อยมี ปัญหาเรื่องเสียงดัง ที่เหมือนกัน คือ มีเสียงดังที่เกิดจากวัตถุกระทบกับผนังเครื่อง และ วัตถุกระทบกันเองจากการแปรรูปชิ้นส่วนใหญ่ให้เป็นชิ้นส่วนที่เล็กลง เสียงดังที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล หรือทำให้วัตถุดิบเล็กลงนี้ บางครั้งให้เสียงที่มีระดับความดังสูงถึง 110-115 dBA เช่น เครื่องย่อยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6” ที่มีความหนาท่อตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไปเมื่อทำการย่อยด้วยเครื่องขนาด 300 kW จะก่อให้เกิดเสียงดังรำคาญ ที่ความถี่ตั้งแต่ 400-12000 Hz ด้วยระดับความดังเสียงสูงสุดที่ 112 dBA หากไม่มีระบบป้องกันเสียงที่ดี เสียงที่ดังขนาดนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยินภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน แม้จะสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ในการปฏิบัติงานแล้วก็ตาม ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงดังที่เกิดจากกระบวนการย่อยหรือรีไซเคิลนี้
เสียงดังเครื่องบดสับ

ตัวอย่างเครื่องจักรที่เข้าข่ายเครื่องบด เครื่องสับ เครื่องย่อย

  • เครื่องย่อยท่อพีวีซี ในอุตสาหกรรมท่อน้ำ
  • เครื่องสับไม้ขนาดใหญ่ สำหรับทำเชื้อเพลิงหรือขี้เลื่อย
  • เครื่องบดหินปูน ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

แนวทางการแก้ไข

วิธีการ แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยหรือเครื่องรีไซเคิล ทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหน้างานและเงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักร แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่ การติดตั้งฉนวนกันเสียง ลงไปบนตัวเครื่อง การสร้างห้องโดยการ ติดแผ่นดูดกลืนเสียง การสร้างกล่องครอบ หรือฝาครอบลดเสียงดัง หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของอาคารในบางจุดเพื่อลดความเข้มของเสียงลง ซึ่งแต่ละวิธีที่กล่าวมาจะใช้งบประมาณแตกต่างกันมากพอสมควร และให้ผลลัพธ์ของเสียงที่ลดลงไม่เท่ากัน แต่ทางเรากล้ารับประกันว่าเสียงที่ดังก่อนและหลังทำโครงการลดเสียงดังนั้น จะลดลงอย่างแน่นอนในช่วง 5-20 dBA

ฉนวนกันเสียงเครื่องบดสับ          ฉนวนกันเสียงเครื่องบดสับย่อย

 

Sound:

dB(A) คือ ระดับความดันเสียงที่เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบกับค่าความดันทุกความถี่ที่วัดได้จากเครื่องวัดระดับเสียง ที่ใช้รูปแบบการถ่วงน้ำหนักแบบ A (A-weighting network) ประกอบเข้าในเครื่อง ซึ่งการถ่วงน้ำหนักแบบนี้จะตอบสนองและชดเชยได้ดีทั้งความถี่สูงและต่ำ นิยมใช้วัดระดับเสียงรบกวนและงานด้านมลภาวะทางเสียงมากที่สุด เพราะมีลักษณะการตอบสนองต่อเสียงใกล้เคียงก้บเสียงที่หูมนุษย์ได้ยินมากที่สุด

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650