ห้องกันเสียง เครื่องตัดน้ำแข็ง

ห้องกันเสียง

โรงน้ำแข็งนับได้ว่าเป็นโรงงานที่มักประสบปัญหาด้านเสียงมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำแข็งจะมีทั้งการใช้เครื่องคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ระบบระบายความร้อน (คูลลิ่งทาวเวอร์) รวมไปถึงการตัดหรือการบดน้ำแข็ง กระทั่งเสียงจากการลำเลียงน้ำแข็งขึ้นรถและเสียงรบกวนจากรถยนต์ที่มารอรับน้ำแข็ง (ทั้งรถกระบ รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ) ที่สำคัญโรงน้ำแข็งจะทำการผลิตในช่วงเวลาตั้งแต่ 22:00-06:00 ซึ่งเป็นยามวิกาลหรือยามนอนหลับพักผ่อนของคนส่วนใหญ่ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการทำงานของโรงน้ำแข็ง (บ้านพักอาศัยอยู่ใกล้หรือติดกับโรงน้ำแข็ง) จึงมีความเครียดสูงมากเพราะถูกรบกวนเวลาในการนอนหลับพักผ่อนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน

นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนในโรงงาน สามารถลดระดับเสียงดังรบกวนที่เกิดขึ้นในโรงน้ำแข็ง ให้มีระดับเสียงไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องกันเสียงเครื่องตัดน้ำแข็ง ห้องเก็บเสียงเครื่องคอมเพรสเซอร์ บานเกล็ดลดเสียงมอเตอร์ ฉนวนซับเสียงที่กระบะน้ำแข็ง และกำแพงกันเสียงรอบโรงงาน เพราะการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวน ต้องแก้ให้ตรงจุดหรือตรงประเด็น จึงจะช่วยให้ปัญหาด้านเสียงลดลงหรือหมดไป โดยต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายร่วมด้วย กล่าวคือระดับเสียงที่เกิดขึ้นในโรงน้ำแข็งจะต้องไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถึงแม้ว่าจะไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังต้องไม่เป็นเสียงรบกวนอีกด้วย (เพราะบางครั้งวัดระดับเสียงได้ไม่เกิน แต่เป็นเสียงที่ผู้รับเสียงรู้สึกว่ารบกวน)

ห้องกันเสียงแบบถอดได้ จากทาง นิวเทค อินซูเลชั่น นอกจากจะช่วยลดระดับเสียงลงได้มากแล้ว ยังมีข้อดีคือสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และมีจุดเด่นคือรื้อถอดออกไปติดตั้งใหม่ได้หลายครั้ง กรณีที่มีการย้ายเครื่องจักรหรือมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่สำคัญห้องกันเสียงแบบถอดได้ของเรา จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่ผ่านการคำนวณมาอย่างละเอียดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความร้อนสะสมหรือ over heat ของมอเตอร์หรือเครื่องจักรอื่นที่ต้องมีการระบายความร้อนขณะทำงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องกันเสียงแบบถอดได้ ห้องกันเสียงเครื่องตัดน้ำแข็ง หรือฉนวนกันเสียงสำหรับลดเสียงในโรงน้ำแข็ง สามารถติดต่อฝ่ายขาย บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือ Line ID @newtechinsulation

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650