ติดตั้งระบบ ลดเสียงดังในอาคาร

ลดเสียงดังในอาคาร

ระบบ ลดเสียงดังในอาคาร

ติดตั้งระบบลดเสียงในอาคาร ปัญหาเรื่องเสียงดัง ปัญหาเสียงก้อง ปัญหาเสียงเบา ปัญหาเสียงดังรำคาญ จากอาคารส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับ ปัญหาเสียงดังในห้องประชุม ปัญหาเสียงดังในห้องสัมมนา ปัญหาเสียงดังในห้องแสดงสินค้า ปัญหาเสียงดังในห้องนั่งเล่น ปัญหาเสียงดังในห้องนอน ปัญหาเสียงดังในห้องทำงาน ปัญหาเสียงดังในห้องบันทึกเสียง ปัญหาเสียงดังในห้องคอนโทรล และ ปัญหาเสียงดังในห้องน้ำ เป็นต้น ด้วยปัญหาเสียงที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียด การแก้ปัญหาเสียงดังภายในอาคาร ส่วนมากจะใช้ ฉนวนกันเสียง หรือ แผ่นซับเสียง ที่มีความหนาไม่เกิน 50-100 mm และมีความหนาแน่น 48-96 K ก็อาจจะเพียงพอในการแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังแล้ว แต่สำหรับห้องที่ต้องการเก็บเสียงจริงๆ เช่น เก็บเสียงดังในห้องซ้อมดนตรี หรือ เก็บเสียงดังในห้องอัด จำเป็นต้องใช้ วัสดุดูดกลืนเสียง คุณภาพสูงร่วมกับ แผ่นซับเสียง เพื่อให้เสียงภายในห้องนั้นออกมาข้างนอกให้น้อยที่สุด และให้เสียงภายนอกเข้าไปรบกวนได้น้อยที่สุดเช่นกัน (ในห้องจะอยู่ประมาณ 30-35 dBA)
ฉนวนกันเสียงดัง
สำหรับระดับเสียงในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญของการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงภายนอกอาคารช่วงเวลากลางวันต้องไม่เกิน 55 dBA และภายในอาคารต้องไม่เกิน 45 dBA ส่วนเวลากลางคืนนั้นกำหนดให้เสียงภายนอกต้องไม่เกิน 45 dBA และภายในอาคารต้องไม่เกิน 35 dBA (45 dBA โดย USEPA สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา)

ระบบลดเสียงที่ นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการสำหรับกลุ่มอาคารได้แก่

  • ระบบลดเสียงก้องในห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยง
  • ระบบลดเสียงสะท้อนในโชว์รูมและลานแสดงสินค้า
  • ระบบดูดกลืนเสียงในห้องชมภาพยนตร์ และ music hall
  • ระบบกันเสียงจากท่อน้ำทิ้งและห้องควบคุมระบบ
  • ระบบลดเสียงในห้องบันทึกเสียง ห้องซ้อมดนตรี

Sound:

โรคประสาทหูเสื่อมเนื่องจากเสียงดังหรือโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน เป็นภาวการณ์เสื่อมของประสาทหูเนื่องจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดัง (ทั้งเสียงดังต่อเนื่องหรือเสียงรบกวนที่ดังเป็นระยะ) ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี โรคนี้เกิดขึ้นได้กับหูข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง โดยมีองค์ประกอบที่ให้เกิดโรคหูเสื่อมดังนี้ ความเข้มของเสียง ชนิดของเสียง ระยะเวลาที่ได้รับเสียงต่อวัน จำนวนปีที่ทำงาน (บ้างก็นับอายุ และความไวของเสียงในแต่ละคนเข้าไปด้วย)

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650