บริการ ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

ให้บริการ ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

นิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันเสียง ยินดีให้คำแนะนำ และวิธีการติดตั้งฉนวนกันเสียง เพื่อแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน แก้ปัญหาเสียงดังในอาคาร และปัญหาเสียงก้องเสียงสะท้อนจากสถานที่ต่างๆ เพราะเราเข้าใจว่าการติดตั้งฉนวนกันเสียงเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธี ที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง และลูกค้าอีกเป็นจำนวนมากที่สับสนกับแนวทางการพิจารณาเลือกฉนวนกันเสียง บ้างก็ได้รับคำแนะนำผิดๆจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาเสียงดัง เช่น ต้องเลือกฉนวนให้หนาที่สุดไว้ก่อน หรือฉนวนกันเสียงยิ่งหนามากเท่าไร ยิ่งกันเสียงได้ดีเท่านั้น ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้ว การแก้ปัญหาเรื่องเสียง ไม่ได้ดูที่ความหนาหรือความหนาแน่นของฉนวนกันเสียงเพียงอย่างเดียว

งานติดตั้งฉนวนกันเสียง มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาโดยรวมดังต่อไปนี้

  • การออกแบบที่ไม่กระทบต่อการใช้งานหรือการซ่อมบำรุง
  • วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นวัสดุที่ติดไฟ หรือลามไฟได้
  • ระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนกันเสียง ต้องไม่กระทบกับการผลิตหรือการใช้อาคาร
  • แนวของฉนวนกันเสียงต้องไม่ปิดกั้นการถ่ายเทอากาศ อันจะทำให้เกิดความร้อนสะสม
  • กรณีที่อยู่นอกหลังคาหรืออาคาร ฉนวนกันเสียงต้องไม่ชำรุดจากสภาพดินฟ้าอากาศ
  • หากมีโครงสร้างที่ต้องรองรับฉนวนกันเสียง จะต้องคำนวณเรื่องน้ำหนักและความปลอดภัย
  • การรับประกันผลงาน หรือการรับประกันฝีมือและโครงสร้างภายหลังการติดตั้งจากผู้รับเหมา
  • การบริการหลังการขาย หรือการดูแลซ่อมแซม หลังจากทิ่ติดตั้งฉนวนกันเสียงเสร็จแล้ว

เราคือหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง ทั้งในโรงงาน ในอาคาร และในสถานที่ที่มีปัญหาด้านเสียงเกิดขึ้น ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง (noise sources) หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (engineering solutions) จนถึงการติดตั้งฉนวนกันเสียง (installation) และการประเมินผลภายหลังการติดตั้ง (sound appraisal) ด้วยบุคลากรที่มีความรู้จริงด้านเสียง พร้อมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังหลายรูปแบบ กับเครื่องมือวัดทางด้านเสียงที่ทันสมัยและตรวจสอบความแม่นยำเที่ยงตรงอยู่สม่ำเสมอ ทำให้การติดตั้งฉนวนกันเสียงและบริการการแก้ปัญหาเสียงดังของทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ได้ผลและสอดคล้องก้บงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ ดังคำที่ว่า “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง”

ติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650