ฉนวนกันเสียง วัสดุที่ใช้ แก้ปัญหาเสียงดัง มีอะไรบ้าง

วัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหาเสียงดัง มีอะไรบ้าง เลือกยังไงดี วันนี้เรามีคำตอบ
ในทางวิศวกรรมงานเสียงหรือ engineering noise control ได้แบ่งวัสดุสำหรับงานควบคุมเสียงออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1) วัสดุซับเสียง (sound absorption materials) วัสดุประเภทนี้จะมีรูพรุนหรือช่องว่างระหว่างเนื้อวัสดุ ที่สามารถดูดซับพลังงานเสียงและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแทน ทำให้พลังงานเสียงและระดับความดังเสียงลดต่ำลง เมื่อกระทบกับวัสดุประเภทนี้ สรุปก็คือวัสดุซับเสียงช่วยให้เสียงเบาลงนั่นเองค่ะ

2) วัสดุกันเสียง (soundproofing materials) ตัววัสดุจะมีความหนาแน่นสูงและมีทั้งแบบผิวเรียบและผิวหยาบ ถึงแม้เนื้อวัสดุจะไม่มีคุณสมบัติในการซับเสียง แต่ด้วยความหนาแน่นที่มีมากหรือมีน้ำหนักมากนั่นเอง ที่ช่วยสะท้อนเสียงกลับหรือกันคลื่นเสียงไม่ให้ทะลุผ่านตัววัสดุไปได้หรือผ่านไปได้น้อยที่สุด ทำให้วัสดุประเภทนี้นิยมนำมาบัง กั้น ปิด ทางที่มีเสียงผ่านเพื่อช่วยให้เสียงเบาลงได้เช่นกัน

Call Now ButtonCall Now Click Here
error: Content is protected !!