แนะนำ บริการฉนวนกันเสียงโรงงาน ของนิวเทค อินซูเลชั่น

หลายโรงงานไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพราะในโรงงานที่มีกระบวนการผลิต จะมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกว่า 85 dBA อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงที่ดังเกินกว่า 85 dBA (ทุกย่านความถี่) เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากผู้ออกแบบหรือเจ้าของโรงงานได้คำนึงถึงเรื่องเสียงไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างโรงงาน ก็มักจะมีการระวังป้องกัน พร้อมกับ ติดตั้งระบบลดเสียงดัง หรือ ระบบดูดซับเสียง ฉนวนกันเสียง ไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานส่วนใหญ่ ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในตอนต้นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เมื่อสร้างโรงงานใหม่ยังอยู่ห่างไกลจากชุมชน เรื่องเสียงดังจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล และการตัดระบบลดเสียงออกไป ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีก เมื่อเวลาผ่านไปและโรงงานถูกล้อมรอบด้วยชุมชน ปัญหาเรื่องเสียงดังจากการผลิต ก็ค่อยๆเพิ่มระดับความรุนแรงและชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบ ISO18001

การติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงาน สามารถทำได้หลายจุดขึ้นอยู่กับปัญหาหลักและสภาพแวดล้อมหน้างานจริง รวมถึงงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ โดย นิวเทค อินซูเลชั่น มีบริการแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน

นิวเทค อินซูเลชั่น บริการ ฉนวนกันเสียงโรงงาน

  • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ฉนวนลดเสียงดัง โดยผู้เชี่ยวชาญฉนวนกันเสียง
  • แก้ปัญหาเสียงเครื่องยนต์ดัง แก้ปัญหาเสียงเครื่องจักรดัง
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากเตาหลอมโลหะ
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม (blower)
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยชิ้นส่วนพลาสติก (recycling machine)
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องอัดลม (air pressured machine)
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องยนต์ เช่น gas engine หรือ firepump
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generetor room)
  • แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องอัดเส้นพลาสติก (extruding machine)
หากคุณประสบปัญหาเสียงดังเหล่านี้ ปรึกษาได้ที่ บริษัทนิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด
ติดต่อ contact@newtechinsulation.com
โทร 02-583-7084
error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650