คำถาม-ตอบ ฉนวนกันเสียง

แก้ปัญหาเสียงดังโรงงาน

หลากหลาย คำถาม-ตอบ ฉนวนกันเสียง ?

  1. ฉนวนกันเสียงและฉนวนซับเสียง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
   A: ไม่เหมือนกันครับ ฉนวนกันเสียงใช้เรียกฉนวนที่ออกแบบมาให้ป้องกันคลื่นเสียงทะลุผ่าน คือกักเสียงไว้ให้อยู่ด้านนอก แต่ฉนวนซับเสียงคือฉนวนที่ออกแบบและผลิตมาให้คลื่นเสียงผ่านได้แต่จะเปลี่ยนพลังงานเสียงส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้าไปเป็นพลังงานความร้อน และปล่อยให้พลังงานเสียงส่วนที่เหลือผ่านออกมา กลายเป็นเสียงในระดับที่อ่อนตัวลงมา อยู่ในขั้นที่ปลอดภัยต่อหูหรืออยู่ในระดับที่เราต้องการ (ไม่รำคาญ) แล้วนั่นเอง

  1. ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาจัดเป็นฉนวนซับเสียงด้วยหรือไม่ ?
   A: ถ้าหมายถึงฉนวนหุ้มฟอยล์ที่ใช้สะท้อนความร้อนบนฝ้า ในทางการแก้ปัญหาเสียงดังของภาคอุตสาหกรรมจะไม่พิจารณาว่าเป็นฉนวนซับเสียงเนื่องจากฟอยล์ที่หุ้มฉนวนอยู่จะทำการสะท้อนเสียง และฉนวนกันความร้อนที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นที่ 24K และ 48K ซึ่งอาจจะไม่พอในการซับเสียงสำหรับงานบางประเภท อีกเรื่องคือฉนวนเหล่านี้จะอยู่ในรูปม้วนไม่ได้อยู่ในรูปแผ่น ซึ่งไม่สะดวกต่อการนำมาใช้ในการทำผนังกันเสียง

  1. ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรนำมาใช้เป็นฉนวนซับเสียงได้หรือไม่ ?
   A: ต้องดูว่าฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรนั้นเป็นฉนวนประเภทไหน เป็นแบบเส้นใย โฟม ยาง หรือว่าลักษณะแข็งแต่มีรูพรุนเหมือนอิฐทนไฟ โดยมากเรื่องฉนวนกันเสียงเราจะพิจารณาค่า NRC (Noise Reduction Coefficient) และค่า STC (Sound Transmission Class) ก่อน หากไม่แน่ใจว่าใช้แทนกันได้หรือไม่ ให้ขอเอกสารที่แสดงค่าดังกล่าวจากผู้ผลิตฉนวนนั้นเพื่อความแน่ใจ

  1. กล่องครอบลดเสียงเครื่องจักร จะทำให้เกิดความร้อนสะสมหรือไม่ ?
   A: กล่องครอบลดเสียงดังจากเครื่องจักรที่ออกแบบไม่ถูกต้อง เช่น ระยะห่างไม่เหมาะสม ความสูงน้อยไป หรือไม่มีพัดลมระบายอากาศช่วย (บางกรณี) มีผลให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นเมื่อเครื่องจักรทำงาน แต่จะทำให้เครื่องจักรทำงานผิดพลาดหรือเสียหายหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาระยะเวลาการทำงาน ความถี่ในการเปิดหรือปิดกล่องครอบลดเสียง รวมถึงอุณหภูมิห้อง (ambient temperature) ด้วย

  1. การวิเคราะห์เสียงจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ในการแก้ปัญหาเรื่องเสียง ?
   A: จำเป็นมาก เพราะการวิเคราะห์เสียงเพื่อทำการแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงานหรืออาคารพักอาศัย จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งระดับความดังเสียง คลื่นความถี่เสียง ลักษณะเสียง (ต่อเนื่องหรือกระแทก)แหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงรอง รวมถึงเสียงแวดล้อม (background noise) เพื่อจะได้ประเมินหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ได้ผลดีที่สุดโดยเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

  1. เสียงจะลงลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อติดตั้งแผ่นซับเสียงเสร็จแล้ว ?
   A: เป็นคำถามที่กว้างเกินไปครับ เพราะไม่ได้ระบุลักษณะงานและแหล่งกำเนิดเสียงมา ถ้าให้ตอบอย่างกว้างๆพอเห็นภาพ จากข้อมูลจริงหน้างานที่เราทำงานด้านลดเสียงมา เสียงจะลดลงในช่วงประมาณ 5-20 dBA ครับ

  1. อายุการใช้งานของแผ่นกันเสียงหรือแผ่นดูดกลืนเสียง ?
   A: อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นหลัก หากอยู่ในอาคารก็มีอายุการใช้งานนานเป็นสิบปีขึ้นไป หากอยู่นอกอาคารที่มีโอกาสโดนทั้งแดดและฝน (กรณีที่วัสดุป้องกันชำรุด) อายุการใช้งานก็สั้นลง บางกรณีในโรงงานก็อาจโดนของมีคมหรือรถฟอร์คลิฟท์เฉี่ยวชน ในอาคารก็มีปัญหาจากหนูแทะหรือจากน้ำซึมครับ

  1. ฉนวนกันเสียงมีฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้อาศัยหรือไม่ ?
   A: ฉนวนที่นำมาใช้ในการลดเสียงดัง มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่มีฝุ่นละอองเช่นใยแก้ว แบบไม่มีฝุ่นละอองเช่นฟองน้ำซับเสียง หรือการพ่นโฟม ไม่ว่าฉนวนแบบไหนที่ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น เลือกใช้ให้ลูกค้า จะต้องผ่านขั้นตอนห่อปิด (กรณีที่เป็นใย) เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายเมื่อนำไปติดตั้งหรือลูกค้านำไปใช้งาน

  1. บริการแก้ปัญหาเสียงดัง มีการรับประกันผลเรื่องเสียงที่จะลดลงหรือไม่ ?
   A: แบ่งเป็น 2 ประเภทครับ อย่างแรกคือ “มีการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลง” และ “แบบไม่มีการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลง” แบบแรกจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแบบที่สองเนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้านงานเสียงในการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และเลือกแนวทางการแก้ปัญหา สำหรับแบบที่สองนั้นเหมาะกับปัญหาเสียงทั่วไปที่มีระดับเสียงไม่ดังมาก และไม่ต้องการวิธีแก้ปัญหาหรือวัสดุที่ซับซ้อนเหมือนแบบแรก

  1. ต้องการซื้อวัสดุจากทางบริษัทฯ แล้วมาติดตั้งเองได้หรือไม่ ?
   A: ได้ครับ หากท่านทราบถึงสาเหตุของปัญหาด้านเสียงที่เกิดขึ้นและมีช่างติดตั้งแล้ว ก็สามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยครับ โทรศัพท์ 02-583-7084 ทางอีเมลล์ sales@newtechinsulation.com

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650