กล่องครอบลดเสียงดัง

กล่องครอบลดเสียง

กล่องครอบลดเสียงดัง วัสดุคุณภาพจากเยอรมนี

 • กล่องครอบลดเสียง1
กล่องครอบลดเสียง(Sound Enclosures)
กล่องครอบลดเสียง หรือ “steel sound enclosure” หรือ “ห้องเก็บเสียงแบบแยกชิ้น” เป็นอุปกรณ์ที่ลดเสียงดังลงได้อย่างเห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะเสียงดังที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทางนิวเทค อินซูเลชั่น ได้เข้าใจถึงการออกแบบและการติดตั้งกล่องครอบลดเสียงเป็นอย่างดีว่า นอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการระบายความร้อนที่ดีและความสะดวกในการซ่อมบำรุง ภายหลังมีการติดตั้งกล่องครอบลดเสียงเสร็จแล้วอีกด้วย การพิจารณาจัดทำ sound enclosures เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักร ควรทำทุกด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน) เพื่อให้เสียงถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในกล่องและมีเพียงเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหูเท่านั้นที่สามารถผ่านออกมาได้ โดยมากระดับเสียงที่ลดลงภายหลังติดตั้ง sound enclosures จะอยู่ที่ประมาณ 18-30 dBA

แนวทางในการพิจารณาก่อนการเลือกใช้ กล่องครอบลดเสียง (Sound Enclosures)

 • เมื่อติดตั้งกล่องครอบลดเสียงแล้ว จะมีผลกระทบกับกระบวนการทำงานอื่นหรือไม่
 • มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบแสงสว่างเพิ่มภายใน sound enclosure หรือไม่
 • ระบบระบายอากาศหากจำเป็นต้องมี ควรเลือกเป็นแบบธรรมดาหรือแบบมีพัดลมช่วย
 • ความสะดวกของการเข้าไปทำงานหรือซ่อมบำรุง หลังจากติดตั้งกล่องเก็บเสียงแล้วเสร็จ
 • ระดับเสียงดังที่ลดลง คุ้มค่าแค่ไหนกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบที่ต้องจ่ายไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • หากปัญหาเสียงดังลดลงหรือหายไปแล้ว จะมีปัญหาอื่นจากกล่องกันเสียง เข้ามาแทนที่หรือไม่
 • เมื่อต้องการย้ายเครื่องจักรไปยังจุดอื่น กล่องลดเสียงนี้จะยังถอดย้ายและนำไปประกอบใหม่ได้หรือไม่
 • ความทนทานของส่วนประกอบต่างๆ เช่น ประตู ช่องกระจกใส และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่างเครื่องจักรในโรงงานที่นิยมแก้ปัญหาเสียงดังโดย Steel Sound Enclosures

 • เครื่องย่อยชิ้นส่วนพลาสติค หรือ plastic grinder or granulator
 • เครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ หรือ stamping press machine
 • เครื่องสูบน้ำสำหรับบางอุตสาหกรรม หรือ deep well pump
 • เครื่องถักสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ braider machine

องค์ประกอบที่จำเป็นของกล่องครอบลดเสียง สำหรับเครื่องจักรในโรงงาน

 • ต้องเป็นผนังกันเสียงหรือแผ่นลดเสียงที่สามารถถอดแยกชิ้นได้
 • ต้องมีประตูกันเสียงสำหรับเข้าและออกสำหรับทำงานประจำวัน
 • ต้องมีประตูแบบเปิดได้บานใหญ่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ต้องมีช่องหน้าต่างกันเสียงเฉพาะจุดเพื่อให้มองผ่านเข้าไปด้านในได้
 • ต้องมีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ และไม่เพิ่มระดับเสียงในกล่องลดเสียง
การรับรู้ถึงเสียงที่ลดลง โดยหูของคนทั่วไป
เสียงที่ลดลง (dBA) การรับรู้จากหูที่ได้ยินเสียงลดลง
2 15%
4 23%
6 38%
8 48%
10 56%
12 63%
14 68%
16 75%
18 77%
20 81%
error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650